17 extra kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Regering voorziet deze legislatuur een budget van 27 miljoen euro voor 2500 bijkomende plaatsen, waar ouders betalen al naargelang hun inkomen. De plaatsen gaan naar steden en gemeenten waar de nood het hoogst is.
17 extra kinderopvangplaatsen met inkomenstarief werden toegekend aan Sint-Pieters-Leeuw.

An Speeckaert, schepen van Gezin en kinderopvang: “Sint-Pieters-Leeuw kreeg begin dit jaar de subsidie belofte van 17 plaatsen met inkomenstarief. Ik ben dan ook heel blij en opgelucht dat we deze 17 plaatsen ook effectief toegewezen krijgen. De nood aan betaalbare kinderopvang is immers heel groot. Op deze manier trachten we het tekort aan opvangplaatsen voor een deel weg te werken.”

Niet alle plaatsen zullen meteen beschikbaar zijn in Vlaanderen.
Sommige kunnen al van start gaan vanaf 1 september 2021. Andere zullen, gespreid in de tijd (tot en met 2024), pas later opstarten, bijvoorbeeld omdat de infrastructuur of het budget pas dan beschikbaar is.
De 363 plaatsen die niet konden worden toegewezen, bijvoorbeeld omdat er geen aanvraag was in een bepaalde gemeente, blijven beschikbaar en zullen worden toegekend na een herkansingsoproep dit najaar.
In 2022 en 2023 zullen de laatste 250 plaatsen worden toegekend op basis van geregistreerde opvangvragen van de lokaal loketten kinderopvang.

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke: “Hoe meer plaatsen er bijkomen in de kinderopvang, hoe meer kansen we aan werkende ouders kunnen geven om werk en gezin beter te combineren en aan werkzoekende ouders om een beroepsopleiding te volgen. Daarnaast heeft kinderopvang een belangrijke sociale en pedagogische functie: in interactie met de kinderbegeleiders en met elkaar komen baby’s en peuters tot brede (taal-)ontwikkeling wat van belang is voor hun verdere levensloop.”

kinderdagverblijf De Speelboot sluit tijdelijk nadat kindbegeleidster positief testte op corona

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kinderdagverblijf, De Speelboot, testte een kindbegeleidster positief op corona.

Het kinderdagverblijf sloot daarbij de deuren en de kinderen zullen tot en met 12 maart in quarantaine gaan. Aan alle ouders van de kinderen die er naar de opvang gaan, wordt gevraagd om hun kind(eren) tijdens deze periode te laten testen.

Vanaf 15 maart mogen de kinderen, wanneer zij niet ziek zijn of niet positief testten op corona, terugkeren naar de opvang.

Meer informatie?
Je kan de verantwoordelijke van de opvang bereiken op 02 371 14 35 of 0495 589 620 of via kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be.
Is je kind ziek? Contacteer dan onmiddellijk je huisarts of kinderarts.

Sint-Pieters-Leeuw komt in aanmerking voor meer kinderopvangplaatsen

2016-07-07-kinderopvang_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse regering maakte ongeveer 27 miljoen euro vrij voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en streeft ernaar om in Vlaanderen 2.500 nieuwe inkomensgerelateerde opvangplaatsen te realiseren in de periode 2020 – 2024.
Ook Sint-Pieters-Leeuw komt in aanmerking voor 17 nieuwe plaatsen met inkomenstarief.

In januari 2021 zal de oproep gelanceerd worden. Iedere organisator van kinderopvang kan een aanvraag indienen om die plaatsen te bekomen. Kind & Gezin vraagt aan de gemeenten en steden die in aanmerking komen voor nieuwe opvangplaatsen een gemotiveerd advies uit te brengen over iedere ingediende aanvraag.
Om dit advies te kunnen uitbrengen, moeten vooraf de beoordelingscriteria en -procedure worden vastgelegd. Zo kan een objectief en neutraal advies worden gegarandeerd. Het is uiteindelijk Kind & Gezin die de plaatsen al dan niet zal toekennen.

De raad van 26 november keurde de beoordelingscriteria en -procedure goed.

Schepen van kinderopvang, An Speeckaert: ‘Wij zijn blij met de vrijgemaakte middelen van de Vlaamse regering en de mogelijkheid tot uitbreiding van de kinderopvang in onze gemeente. Wij streven ernaar dat alle Leeuwse ouders die nood hebben aan kinderopvang kunnen worden geholpen in de gemeente. Als gemeentebestuur willen wij er bovendien ook op toezien dat de kinderopvang in onze gemeente kwaliteitsvol en betaalbaar is en blijft.’

Sint-Pieters-Leeuw start vanaf 2020 met een Loket Kinderopvang

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 januari 2020 kan je in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw eenvoudig opvang aanvragen via het Loket Kinderopvang.
Dat loket is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor alle ouders die op zoek zijn naar opvang. Het vereenvoudigt de zoektocht naar opvang en biedt ouders de nodige informatie.
Daarenboven is het loket een netwerk van al wie met kinderopvang bezig is. Denk maar aan kinderopvanglocaties, het Sociaal Huis, Huis van het Kind, Leeuwse scholen en andere loketten kinderopvang. Met het loket kan je dus rekenen op correcte informatie rond kinderopvang.

2019-12-18- Sint-Pieters-Leeuw start met Loket Kinderopvang.jpg
Verneem meer over het Loket Kinderopvang in onderstaande video:


An Speeckaert, schepen van  kinderopvang: “Het wordt eenvoudiger voor ouders om een aanvraag voor kinderopvang te doen. Door het Loket Kinderopvang kunnen zij een volledig overzicht krijgen van alle mogelijke kinderopvanginitiatieven in Sint-Pieters-Leeuw. Ook als gemeente betekent het Loket Kinderopvang een grote meerwaarde omdat we zo de nood aan kinderopvang beter in kaart kunnen brengen.“

2019-12-17-flyer-loket-kinderopvangZoek jij opvang voor je baby of peuter?
Surf dan vanaf 1 januari 2020 naar www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang-zoeken. In één aanvraag kan je alle opvanginitiatieven van je keuze aanduiden. Het Loket Kinderopvang stuurt vervolgens je aanvraag naar hen door.

Heb je hulp nodig bij de aanvraag?

Geen probleem, op volgende locaties helpt men je graag verder.
• het Loket Kinderopvang – Slesbroekstraat 44 – tel: 02 371 14 35
• het Sociaal Huis – Fabriekstraat 1 – tel: 02 371 0350
• Huis van het Kind – A. Quintusstraat 20 – tel: 0490 588 570

3Wplus staat heel jaar in voor kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds begin dit schooljaar staat 3Wplus in voor de opvang van kinderen in de gemeentelijke basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw. ‘Voor een gemeente biedt een overname veel voordelen’.
3Wplus staat heel jaar in voor kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw
De opvang in de gemeentelijke basisscholen in Sint-Pieters-Leeuw wordt sinds 1 september van dit jaar verzorgd door 3Wplus, dat hiervoor een samenwerking is aangegaan met het gemeentebestuur. In de vier gemeentelijke basisscholen: ’t Populiertje, De Wegwijzer, Den Top en Puur Natuur staat er op schooldagen zowel voor en na schooltijd als tijdens de middag een team van begeleiders paraat om de kinderen op te vangen buiten de schooluren. Tijdens de schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, wordt er door 3Wplus binnenschoolse kinderopvang georganiseerd in een van de vier scholen. Hier kunnen kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar terecht voor creatieve en speelse activiteiten binnen een thema.

De eerste maanden na de overname waren er enkele ‘kinderziektes’ maar deze zijn ondertussen verholpen. “De samenwerking en communicatie met de gemeente en de verschillende scholen loopt alvast zeer vlot. Kinderen genieten merkelijk van de activiteiten die begeleiders hebben uitgewerkt, en ouders vinden hun weg naar onze dienstverlening. Na registratie kunnen ouders hun kind online inschrijven via het platform I-school”, zegt Nele Macharis, Teamleider van 3Wplus Kinderopvang. “Tijdens de opstartperiode hebben we wel te maken gekregen met enkele administratieve akkefietjes. Omdat de software nog niet op punt staat, worden momenteel nog geen facturen uitgestuurd. De bedoeling is dat dit probleem nog eind dit jaar van de baan is.

De overname toont aan dat de gemeente vertrouwen heeft in 3Wplus voor de kinderopvang. Voor de gemeente zelf hangen er ook veel voordelen aan vast. “We hebben een coördinator en een adjunct-coördinator die er samen voor zorgen dat alles organisatorisch en pedagogisch goed verloopt. Daarnaast is er nog ondersteuning van een pedagogisch medewerker en de stafmedewerker”, zegt Macharis. “We zijn al jaren actief in de sector, en hebben veel kennis en ervaring in huis. Werken op grotere schaal maakt dat je bij elkaar over het muurtje kan kijken en vlotter een ziek personeelslid kan vervangen. Door de vele projecten rond kinderopvang, hebben we ook een voltijdse pedagogisch medewerker kunnen aanwerven met nog meer aandacht voor kwaliteit in onze opvanglocaties. Dat kan op zijn beurt alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling, de gezondheid en de veiligheid van de kinderen.

Het gemeentebestuur van zijn kant is ook enthousiast over de overname. “De samenwerking met 3Wplus verloopt heel vlot en er wordt steeds op een constructieve manier naar oplossingen gezocht”, zegt bevoegde schepen An Speeckaert. “Dit komt de kwaliteit van de opvang ten goede. Ik wil dan ook alle begeleiders , vrijwilligers en coördinatoren bedanken voor hun inzet van de voorbije maanden en ik kijk dan ook uit naar onze verdere toekomstige samenwerking.”

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/levensloop/kinderopvang

3Wplus verzorgt kinderopvang in Leeuwse scholen vanaf september 2019

3wplus-logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 september 2019 verzorgt 3Wplus Kinderopvang de opvang in de gemeentelijke basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw, in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

3WPlus Kinderopvang biedt verschillende soorten opvang:
Binnenschoolse opvang in de gemeentelijke basisscholen (voorschools, ‘s middags en naschools)
‘t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
De Wegwijzer, Schoolstraat 14, 1601 Ruisbroek
Den Top, Garebaan 5, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Puur Natuur, Gaasbeekstraat 2, 1600 Oudenaken
De locatie voor de vakantieopvang wordt later bepaald.
2019-07-19-opvang-update
Meer info via https://3wplus.be/kinderopvang/binnenschoolse-en-vakantieopvang-sint-pieters-leeuw/ – mail: opvang.spl@3wplus.be

inschrijven kinderopvang herfstvakantie 2013

2013-10-17-flyer-kinderopvang-herfstvakantieSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die gedomicilieerd zijn of schoollopen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan men vóór 18 oktober inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang tijdens de herfstvakentie van 28 tot 31 oktober 2013.
Het aantal plaatsen is beperkt daar er geen opvang is in Den Top.

Men kan inschrijven voor ’t Populiertje en de Wegwijzer.
Het ingevulde formulier dient men vóór 18 oktober 2013 aan de jeugddoenst te bezorgen of online invullen op www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang

jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw 02 370 28 86 – Lotstraat 6-8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Vlaams-Brabant blijft investeren in welzijn

VLAAMS-BRABANT: – Vandaag,  29 mei 2012 organiseerde de provincie Vlaams-Brabant het trefmoment ‘Investeren in welzijn’. Samen met beleidsmakers op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau en initiatiefnemers uit de welzijnssector werd de evolutie nagegaan van de inspanningen van Vlaanderen, de provincie en de welzijnsorganisaties in het algemeen welzijnswerk, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, sector personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg.

Het tekort aan welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde en in heel Vlaams-Brabant moet blijvend in de kijker worden gezet. De provincie noch de Vlaamse overheid hebben stilgezeten, maar blijvende inspanningen zijn nodig om de inhaaloperatie die zich in sommige welzijnssectoren heeft ingezet te bestendigen. Want elke burger heeft recht op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Tussentijdse rapporten
Met het dossier ‘Investeren in Welzijn 2006-2012’ wil de provincie Vlaams-Brabant de welzijnssector in Vlaams-Brabant opnieuw in kaart brengen. Dit gebeurde een eerste keer in 2006, en later opnieuw in 2009.

De cijfers toen bevestigden dat er in Halle-Vilvoorde een schrijnend en structureel tekort is aan welzijnsvoorzieningen, vooral in de buitenschoolse kinderopvang, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de crisisopvang, de diensten voor gezinszorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Om het welzijnsaanbod in de regio Halle-Vilvoorde een sterke impuls te geven werd er in 2009 opgeroepen tot een dialoog omtrent oorzaken, gewenste situatie en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners.

Zowel de Vlaamse als de provinciale overheid investeerden sindsdien in welzijn: de provincie Vlaams-Brabant via haar impulsbeleid en de Vlaamse Regering middels uitbreidingsrondes en reorganisaties in verschillende welzijnssectoren.

Toch constateren we nog ernstige achterstanden in bepaalde sectoren, het ergst in de bijzondere jeugdbijstand, en vooral in het arrondissement Halle-Vilvoorde en in landelijke regio’s, zoals het Hageland.

Conclusies dossier ‘Investeren in welzijn 2006-2012’
Uit het rapport blijkt dat De Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant de laatste zes jaar niet hebben stilgezeten: beide overheden hebben geïnvesteerd en vooruitgang teweeg gebracht. In een aantal deelsectoren werd er duidelijk werk gemaakt van een inhaalbeweging en werden er substantiële investeringen gedaan of hervormingen doorgevoerd, zoals uit volgende voorbeelden blijkt.

Kinderopvang
In onze provincie zien we zo goed als geen achterstand meer voor de voorschoolse kinderopvang (0 – 3 jaar). Dit is mede dankzij het nieuw Vlaams Kaderdecreet waardoor er niet langer wordt uitgegaan van een vaste norm (aantal plaatsen per 100 kinderen), maar van de behoefte aan kinderopvang binnen een gemeente of zorgregio.
Wat de buitenschoolse kinderopvang van 3 tot 12-jarigen betreft is weinig vooruitgang te merken sinds 2006 en heeft de provincie het laagst aantal plaatsen.

Gehandicaptensector
Voor de gehandicaptensector trekt de Vlaamse Regering voor de periode 2012 tot 2014 een jaarlijks budget uit voor uitbreiding van het aantal plaatsen in elke provincie. Ze maakte ook de keuze om zoveel mogelijk middelen in te zetten op een persoonsvolgende en vraaggestuurde wijze. De inhaalbeweging in deze sector moet in onze provincie nog verder gezet worden. Er zijn namelijk regionale noden, zoals een gebrek aan kortopvang in het arrondissement Leuven en tekorten aan semi-internaten voor schoolgaanden, nursingtehuizen en dagcentra).

Algemeen welzijnswerk
In het algemeen welzijnswerk werden er stappen gezet naar de gelijkschakeling van de basisfinanciering van de Centra Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen. Via fusies zouden de CAW’s beschikken over een groter werkingsgebied wat een zelfde hulp-en dienstverleningsaanbod in elk werkingsgebied zou moeten garanderen. Bij deze gelijkschakeling zal rekening gehouden worden met de onderbezetting, zoals in Halle-Vilvoorde.

Geestelijke Gezondsheidszorg
In de Geestelijke Gezondheidszorg steeg het aantal VTE (voltijds equivalenten) in Vlaams-Brabant 48% tov 2006. Dit is de grootste stijging van alle provincies. Het aantal VTE uit de Vlaamse enveloppe steeg in Vlaams-Brabant met 25%. Ondanks de geleverde inspanningen van Vlaanderen, de provincie en de sector, blijft er echter een structureel tekort op vlak van de basisfinaciering van het ambulante aanbod in de geestelijke gezondheidszorg . Ook hier loopt vooral het arrondissement Halle-Vilvoorde achterop.

Crisisopvang
Ondanks de geleverde inspanningen, blijft de provincie Vlaams-Brabant met een achterstelling van het welzijnsaanbod kampen tov andere provincies. Vooral het arrondissement Halle-Vilvoorde blijft achterop hinken. Wat de crisishulpverlening betreft is het aanbod voor jongeren, kinderen en volwassenen in onze provincie beperkt en blijft de nood hoog. Zo is er in Halle-Vilvoorde geen enkel vluchthuis en is er geen uitbreiding van het aanbod aan residentiële opvang voorzien.

Bijzondere jeugdbijstand
De situatie in de bijzondere jeugdbijstand (BJB) blijft zeer problematisch. De hele provincie loopt achterop voor alle werkvormen (residentieel, ambulant en mobiel), met een bijzonder hoge nood in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Ook de gezinszorg blijft ver onder het gemiddelde in Vlaams-Brabant. Vooral in Halle-Vilvoorde blijft het moeilijk om de programmatie ingevuld te krijgen. In de ouderensector heeft Vlaams-Brabant het minst residentiële woonvormen en een laag aanbod dagverzorging, kortverblijf en lokale dienstcentra. Met een laag basisaanbod blijft het moeilijk om woonzorgnetwerken uit te bouwen. In de toekomst zal bij de programmatie wel rekening gehouden worden met het specifieke karakter van de regio’s.

Drie speerpunten voor de toekomst
Door de Vlaamse interne staatshervorming komt de klemtoon meer te liggen op het lokale/regionale niveau. Zo krijgen de lokale besturen meer welzijnsbevoegdheden (o.a. rond kinderopvang, planning ouderenvoorzieningen). Ook de rol van de provincies verandert. De nieuwe taakverdeling stelt ons voor de uitdaging om met alle betrokken overheden te zorgen voor een meerwaarde op het vlak van welzijn voor alle inwoners in Vlaams-Brabant.

  • Aanmoedigen en verderzetten van zorguitbreiding en -vernieuwing
  • Aandacht voor steden en landelijke regio’s
  • Goede samenwerking tussen gemeenten, provincies en Vlaanderen