RSS

Tagarchief: Impeleer

inhuldiging van het nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) heeft vanavond haar nieuwe sociale huisvestingsproject Impeleer ingehuldigd. Het gerealiseerde project omvat 38 bijkomende woongelegenheden, waarvan 20 stapelwoningen, 10 huurwoningen en 8 koopwoningen.
Voor de gelegenheid werd een kunstwerk van Marcel Janssens ingehuldigd.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_18
Burgemeester Luc Deconinck was blij met de mooie realisatie van de maatschappij voor volkshuisvesting. En benadrukte dat er in Sint-Pieters-Leeuw een toewijzingsreglement is waardoor mensen die reeds heel hun leven in Sint-Pieters-Leeuw wonen voorrang hebben bij de toewijzing. Hij hoopt dat zich op deze manier heel wat jonge Leeuwse gezinnen kunnen vestigen in de Impeleer.

Guy Tordeur, voorzitter Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting:
We hebben dit project in goede samenwerking kunnen realiseren met de gemeente, zoals dit overigens ook het geval was met de vorige projecten die onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw heeft kunnen realiseren.
De nieuwbouw, enkel het gedeelte huur, heeft in het totaal 4.886.640,51 euro gekost, inclusief BTW en erelonen maar zonder de grond. Koken kost inderdaad geld. Maar wie niet investeert, kan ook niets realiseren.
Met deze bijkomende woongelegenheden heeft onze maatschappij in Sint Pieters Leeuw al 236 huurwoningen, 502 appartementen en 214 verkochte woningen gerealiseerd, waarvan de oudste al teruggaan tot 1927. Deze bijkomende woongelegenheden zijn bovendien een belangrijke bijdrage tot het sociale beleid van de gemeente. Een wezenlijk bestanddeel van het sociaal beleid vormt immers ook het huisvestingsbeleid.
Een huis om in te wonen is een grondrecht.
Om dit echter voor iedereen te kunnen waarmaken zijn er veel inspanningen nodig. Zeker in de rand rond Brussel, met een grote druk op de prijzen van gronden en woningen, is betaalbaar wonen een grote opgave waarin naast de sociale huisvestingsmaatschappijen ook de gemeenten en de Vlaamse overheid een belangrijke rol moeten en kunnen vervullen. Daarbij moeten alle betrokkenen er ook naar streven om de kwaliteit van het sociaal wonen te bewaken en te verbeteren.

Het project is gerealiseerd. Wij geloven dat het niet alleen een belangrijke bijdrage is tot het sociaal wonen in de streek, maar ook dat het een verrijking kan zijn voor gans Sint Pieters Leeuw. Dat zou wellicht ook de mening zijn van mijn voorganger Roger Desmeth, zaliger, die nog aan de basis lag van dit project zoals hij dat geweest is voor de vele andere projecten van sociaal wonen in de streek.

In ons streven naar de kwaliteit van goed wonen, willen we ook veel aandacht schenken naar de directe leefomgeving van onze woningen. Een element daarvan is de plaatsing van een kunstwerk. We hebben een prijskamp uitgeschreven voor de schepping van een kunstwerk voor dit sociaal huisvestingsproject op de Impeleer en uit de ingezonden ontwerpen werd het ontwerp van de heer Marcel Janssens afkomstig uit Halle gekozen.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Bart Keymolen, Schepen van Openbare Werken: “Dat onze gemeente in beweging is hoeft geen betoog! Daar is dit mooie project van onze huisvestingsmaatschappij het levende bewijs van.Het hele project werd volgens de strengste normen uitgevoerd. Onze gemeente krijgt er 600 meter riool bij en ruim 4000 m2 wegenis met bijhorende aanplanting.
Ook werd er in ondergrondse waterbuffering voorzien die berekend is op de neerslaghoeveelheid van de hevigste onweders.
Voor de allerkleinsten werd er zelfs aan een speelterrein gedacht. Zo telt de Impeleer nu 3 speelterreinen waar klein tot minder klein zich kan uitleven. Er werd zelfs aan een vogelnestschommel gedacht waar ook andersvalide kindjes ten volle van kunnen genieten.
We hopen ten zeerste dat deze woningen een mooie toekomst kunnen bieden aan veel jonge gezinnen.”

Marc Paesmans, directeur GMV:” Mensen die geïnteresseerd zijn in huren of kopen kunnen zich inschrijven op onze  wachtlijst.
Buiten dit project verhuren we 800 huurwoningen in sint-Pieters-Leeuw. Binnenkort starten we ook met het contacteren van de eerste personen op de wachtlijst van de koopwoningen hier in Impeleer. 

gewestelijke-maatschappij-voor-volkshuisvesting_logoMeer info: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: Bezemstraat, 83 bus 131 te Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 371 03 30 Fax 02 378 28 96 – info@volkshuisvesting.be – www.volkshuisvesting.be
.

2015-10-22-inhuldiging_huisvestingsproject-Impeleer_Sint-Pieters-Leeuw_01Kunstwerk “De Brug – Poort”
Kunstenaar Marcel Janssens maakte een beeld uit cortenstaal van 4 mm dik en het kunstwerk weegt ongeveer 600 kg. Hij heeft zijn beeld geïnspireerd op Impeleer, als zijnde plaats op een heuvel, en op het sociaal wonen, met hierbij de uitbeelding van 2 silhouetten van personen op de heuvel en de vlakte.

Kunstenaar Marcel Janssens volgde aan de Leeuwse Kunstacademie les in het teken- en schilderatelier van leraar Patrick Huybrechts en in de beeldhouwklas van leraar Patrick Crombé. Snel wordt duidelijk dat beeldhouwen zijn ding is en in het verlengde ligt van zijn vakmanschap als volleerd metaalbewerker. Van 2008 tot 2012 vervolmaakt hij zich aan de Leeuwse Kunstacademie in de beeldhouwkunst.
Marcel is lid van de plaatselijke Kunstkring de Merselborre uit Vlezenbeek.

 
1 reactie

Geplaatst door op oktober 22, 2015 in huisvesting, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: , , , , ,

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bouwt nieuwe kantoren

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de Bezemstraat in Negenmanneke bouwt de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV), die actief is in het Pajottenland en de Zennevallei, een nieuw administratief gebouw.
2013-06-14-GMV_03
Het nieuwe administratief centrum zal alle diensten van de GMV tegen de zomer van 2014 centraliseren. De kostprijs is geraamd op 4.200.000 euro. Het omvat burelen, een kleine en grote vergaderzaal en een ondergrondse parking voor het personeel.
2013-06-14-GMV_nieuw-kantoor_Bezemstraat

Marc Paesmans, Nadine Thysens en Roger Desmeth

Marc Paesmans, Nadine Thysens en Roger Desmeth

Roger Desmeth, voorzitter GMV: ‘ Op dit moment zitten we zelf en onze 25 personeelsleden verspreid over verschillende gebouwen en verdiepen van onze maatschappij. Dit is dus zeker niet optimaal. Dikwijls hebben we geen plaats om mensen te ontvangen daar alles zeer krap is.
Als we in de nieuwbouw bij elkaar zitten zal er ook veel tijdswinst zijn omdat het nu steeds een over en weer geloop is met dossiers en dan zal alles centraal bij elkaar zitten. Ook het bestendig overleg tussen directie en personeel zal dan nog beter werken.
Eens we in het nieuwe gebouw zitten zullen we ook starten met de renovatie van de site in de Bezemstraat. Want het gebouw uit de jaren 70 is nog verwarmd met electriciteit wat tegenwoordig zeer kostelijk is en het gebouw is ook niet goed geïsoleerd.
De vrijgekomen burelen op het 12de en 13de verdiep zullen dan ook terug ingericht worden als te verhuren appartementen.’

Marc Paesmans, directeur GMV: ‘Er is echt nood aan sociale verhuur. Onze wachtlijst 2011-2012 is voor de verhuur gestegen met 30%! Dat wil zeggen dat op 31 december 2012 er 1488 mensen op onze huur wachtlijst stonden. Men moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat sommige zich ook op wachtlijsten van andere maatschappijen hebben ingeschreven.
Ook de wachtlijst voor kopen steeg met 40% maar in aantal is deze wachtlijst veel kleiner.’

Uit het jaarverslag blijkt dat de huisvestingsmaatschappij met een financieel positief resultaat het jaar afsloot, maar de directie trekt toch aan de alarmbel.

Nadine Thysens, Adj. directeur GMV: De GMV is één van de weinige maatschappijen die het jaar met een lichte winst heeft afgesloten.
Ook bij ons is de huur sterk verlieslatend door de inkomens plafonds van de huurders die ons zijn opgelegd. We hebben dit verlies kunnen goedmaken met de verkoop van panden.
Roger Desmeth: ‘ Natuurlijk kan men niet tot in het oneindige verkopen van oude panden om de balans in evenwicht te brengen.
Daarbij komt nog dat we rekening moeten houden dat elk nieuw project dat we aanvangen verlieslatend is! Dit wordt een groot probleem dat we reeds hebben aangekaart bij de verschillende gemeentebesturen op ons werkterrein.
Nadine Thysens:’ We moeten wel vertellen dat we zeer blij zijn dat we bij de bouw van nieuwe woningen een tegemoetkoming krijgen van de provincie Vlaams-Brabant en dit is echt nodig om deze projecten te realiseren. Anders hadden ook wij ons werkjaar met verlies afgesloten.’
Roger Desmeth:’ De oorzaak van de problemen zijn de inkomens plafonds’ beter zou zijn dat er een systeem komt met een mix van lage betalers en gewone mensen. Dat men bijvoorbeeld een quota oplegt dat per project een percentage kan gaan naar mensen met een gewoon inkomen die dan eigenlijk een soort solidariteitsbijdrage leveren aan degene met een laag inkomen.
Ook zouden de inkomen plafonds zelf naar omhoog moeten een gezinnetjes met 2 verdieners, hoe laag hun loon ook is, hebben geen schijn van kans op een sociale woning omdat ze volgens de huidige normen steeds teveel verdienen.

PROJECT IMPELEER (fase 2) in Sint-Pieters-Leeuw:

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting startte eind maart van dit jaar ook met de 2de fase in de wijk Impeleer. Namelijk de opbouw van 8 koop- en 30 huurwoongelegenheden.
2013-06-14-nieuwbouw_Impeleer

A2D ontwerpt hier nog 20 gestapelde woningen voor huur en 18 eengezinswoningen. De gestapelde woningen zijn zo opgebouwd dat de toegangen boven elkaar zich nooit aan de zelfde zijde bevinden.
Om de niveau verschillen zo veel mogelijk weg te werken wordt er met halfondergrondse parkeergarages gewerkt die 2 pleinen langs één kant begrenzen. Langs de andere zijde wordt het plein door de eengezinswoningen begrensd.
2013-06-14-nieuwbouw_Impeleer_2 2013-06-14-nieuwbouw_Impeleer_4
Fase 2 van Impeleer wordt gerealiseerd voor een bedrag van 5.226.242,08 euro (excl BTW).
De infrastructuurwerken bedragen 1.106.773,98 euro (incl. BTW).
De provinciale tegemoetkoming voor fase 2 bedraagt 300.000,00 euro. SBE gaf een subsidie van194.480,00 euro.

gewestelijke-maatschappij-voor-volkshuisvesting_logoMeer info: Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: Bezemstraat, 83 bus 131 te Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 371 03 30 Fax 02 378 28 96 – info@volkshuisvesting.be – www.volkshuisvesting.be

 
Reacties staat uit voor Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bouwt nieuwe kantoren

Geplaatst door op juni 14, 2013 in actualiteit, Negenmanneke, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: , , , , , , , , ,

openbaar onderzoek fase 2 wijk Impeleer.

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de wijk Impeleer in Sint-Pieters-Leeuw is het openbaar onderzoek voor de bouw van een tweede fase van de sociale nieuwbouwwoningen van start gegaan.


De bewoners kunnen nog tot het einde van de maand bezwaar indienen tegen deze tweede fase, die voorziet in 20 gestapelde woningen en 9 woningen.
Voor de bewoners zijn de grootste probleempunten de riolering, die het nu al vaak moeilijk heeft in de wijk, en het extra verkeer.

De sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting ( www.volkshuisvesting.be ), zegt dat er maatregelen zullen worden getroffen voor zowel de riolering als de parkeermogelijkheden.

zie ook ons artikel van 16/09/2010 over fase 1: – KLIK HIER

 
Reacties staat uit voor openbaar onderzoek fase 2 wijk Impeleer.

Geplaatst door op februari 18, 2011 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags:

Sociale nieuwbouw in Impeleer.

SINT-PIETERS-LEEUW – De sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, met vestiging in Sint-Pieters-Leeuw, is gestart met de bouw van tien sociale koopwoningen en twee sociale huurwoningen langs de bestaande infrastructuur in Impeleer. Het is de eerste stap in een totaalproject voor extra voorzieningen in betaalbare nieuwbouw.

Van de twaalf sociale woningen die nu worden gebouwd, zullen drie koopwoningen worden toegewezen onder de Vlabinvest voorwaarden. Inkomensgrenzen voor Vlabinvest kandidaten liggen hoger dan voor andere kandidaat kopers en – huurders.

De inschrijvingsvoorwaarden voor zowel kandidaat kopers als –huurders zijn te raadplegen op de website www.volkshuisvesting.be of via het telefoonnummer 02/371.03.30(huurders) en 02/582.41.27 (kopers).

Share

 
1 reactie

Geplaatst door op september 16, 2010 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: ,

Half miljoen euro voor huisvestingsproject wijk Impeleer.

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft een subsidiebesluit van 580.800 euro ondertekend voor een sociaal huisvestingsproject in de Vlaams-Brabantse gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft een subsidiebesluit van 580.800 euro ondertekend voor een sociaal huisvestingsproject in de Vlaams-Brabantse gemeente Sint-Pieters-Leeuw. CV Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en CV Brabantse Huisvestingsmaatschappij plannen de bouw van 34 sociale huur- en 18 sociale koopwoningen in de wijk Impeleer in Sint-Pieters-Leeuw. Voor het uitvoeren van de infrastructuurwerkzaamheden ten behoeve van deze woningen, keurde Vlaams minister Marino Keulen een subsidie goed van 580.800 euro. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 600.000 euro.

 
Reacties staat uit voor Half miljoen euro voor huisvestingsproject wijk Impeleer.

Geplaatst door op augustus 7, 2008 in nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, Vlaanderen

 

Tags: , ,