SINT-PIETERS-LEEUW – De sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, met vestiging in Sint-Pieters-Leeuw, is gestart met de bouw van tien sociale koopwoningen en twee sociale huurwoningen langs de bestaande infrastructuur in Impeleer. Het is de eerste stap in een totaalproject voor extra voorzieningen in betaalbare nieuwbouw.

Van de twaalf sociale woningen die nu worden gebouwd, zullen drie koopwoningen worden toegewezen onder de Vlabinvest voorwaarden. Inkomensgrenzen voor Vlabinvest kandidaten liggen hoger dan voor andere kandidaat kopers en – huurders.

De inschrijvingsvoorwaarden voor zowel kandidaat kopers als –huurders zijn te raadplegen op de website www.volkshuisvesting.be of via het telefoonnummer 02/371.03.30(huurders) en 02/582.41.27 (kopers).

Share

%d bloggers liken dit: