154 deelnemers voor gezellige G-sportdag

VLEZENBEEK: – Donderdag had in Revalidatieziekenhuis Inkendaal de jaarlijkse G-sportdag plaats. De 154 deelnemers, personen met een niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire of locomotorische aandoening, kregen een divers sportprogramma aangeboden. Een 60 tal begeleiders en vrijwilligers, zoals van de Leeuwse wandelclub, tekenden present om er een gezellige, leuke en sportieve dag van te maken voor de G-sporters.


Tine Bigaré, Communicatie- en projectmedewerker Inkendaal: “Sporten en bewegen is voor veel mensen een deel van de vrijetijdsbesteding. Regelmatige sportbeoefening is goed zowel voor de conditie als voor de gezondheid, maar evenzeer voor het leggen van sociale contacten. Als revalidatieziekenhuis willen we een brug bouwen tussen revalidatie en het terug instappen in de samenleving op het vlak van sport en beweging. We doen dat onder andere door de organisatie van sportinitiaties, door persoonlijke begeleiding en door de organisatie van de G-sportdag.
Net zoals de voorbije jaren bieden we tijdens onze G-sportdag een heel divers sportprogramma aan voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire of locomotorische aandoeningen. Zij kunnen o.a. kiezen uit sporten zoals G-dans, powerchair hockey, zumba of judo.
Inkendaal doet dat niet alleen, maar kan rekenen op samenwerking met en ondersteuning van sportclubs en -organisaties, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Ook vele vrijwilligers steken een handje toe om alles in goede banen te leiden.
We hopen onze revalidanten zo in contact te brengen met sportclubs -en organisaties en hen duurzaam te laten sporten en bewegen.

Deze diashow vereist JavaScript.

inschrijven: G-sportdag Inkendaal op 19 september 2019

2019-08-28-flyer-G-sportdag.jpgVLEZENBEEK: – G-sportdag Inkendaal op 19 september 2019: schrijf je in voor 30 augustus. Een beperking mag participatie niet in de weg staan!

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Revalidatieziekenhuis Inkendaal zijn gratis G-sportdag. Vanuit de visie van het ziekenhuis streven we naar een optimale resocialisatie van zowel onze eigen revalidanten, ex-revalidanten evenals externen. We willen dit bereiken door een brug te bouwen tussen het revalidatietraject in Inkendaal en het terug instappen in de samenleving op het vlak van sport en beweging.

Inkendaal doet dit niet alleen, maar kan rekenen op samenwerking met en ondersteuning van sportclubs en -organisaties, Sport Vlaanderen, de VGC en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

We hopen onze revalidanten zo in contact te brengen met sportclubs -en organisaties en hen duurzaam te laten sporten en bewegen.
Online inschrijven via: www.inkendaal.be

inschrijven: G-sportdag Inkendaal 2018

affiche inschrijven G-sportdagVLEZENBEEK: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Revalidatieziekenhuis Inkendaal zijn sportdag, Dit jaar op donderdag 20 september 2018.
Er is een programma met een verscheidenheid aan sport- en bewegingsactiviteiten voor personen met een motorische, cognitieve en/of sociale beperking. Maak kennis met volksspelen, boccia, dans, trail-o, curling, krolf, basketbal, powerhockey, boogschieten, yoga, wandelen, fietsen, quatrocycling, petanque….
Inschrijven vóór 31 augustus 2018 via deze link – klik hier.

Een beperking mag participatie niet in de weg staan!
Sporten en bewegen is voor heel veel mensen een deel van hun vrijetijdsbesteding.
Als revalidatieziekenhuis willen we een brug slaan tussen revalidatie en het terug instappen in de samenleving op het vlak van sport en beweging. Regelmatige sportbeoefening is goed zowel voor de conditie als voor de gezondheid maar evenzeer voor het leggen van sociale contacten.
We willen dit mede bereiken via deze sportdag, door middel van toekomstige sportinitiaties en persoonlijke begeleiding. We werken hiervoor nauw samen met o.a. sportclubs, organisaties, G sport Vlaanderen, VGC en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
We hopen hiermee een optimale doorstroming te bereiken naar clubs en organisaties zodat onze revalidanten duurzaam aan sport en beweging blijven doen. Een beperking mag participatie niet in de weg staan!”

Revalidatieziekenhuis Inkendaal – Inkendaalstraat 1 te Vlezenbeek – www.inkendaal.be

inschrijven G-sportdag Inkendaal 2017

2017-09-08-inschrijven-sportdag-InkenVLEZENBEEK: – Sporten en bewegen is voor heel veel mensen een deel van hun vrijetijdsbesteding. Revalidatieziekenhuis Inkendaal en de gemeentelijke sportdienst willen een brug slaan tussen revalidatie en het terug instappen in de samenleving op het vlak van sport en beweging. Regelmatige sportbeoefening is goed zowel voor de conditie als voor de gezondheid maar evenzeer voor het leggen van sociale contacten. Daarom organiseren zij op vrijdag 15 september 2017 een G-sportdag.

Voormiddag: Volksspelen, Boccia, Curling, Quatrocycling, Trail ‘O, Krolf, Badminton, Kingpong, Zwemmen, Wandeltocht en Fietstocht.

Namiddag: Senso-gym, Tennis, Volksspelen, Boccia, Curling, Quatrocycling,Trail ‘O, Zumba, Krolf, Petanque,Boogschieten, Aquagym, Wandeltocht en Fietstocht.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Regelmatige sportbeoefening is goed zowel voor de conditie als voor de gezondheid maar evenzeer voor het leggen van sociale contacten.
We willen dit mede bereiken via deze sportdag, door middel van toekomstige sportinitiaties en persoonlijke begeleiding. We werken hiervoor nauw samen met o.a. sportclubs, organisaties, G sport Vlaanderen, VGC en de gemeente.
We hopen zo een optimale doorstroming te bereiken naar clubs en organisaties zodat onze revalidanten duurzaam aan sport en beweging blijven doen.
Een beperking mag sport en participatie niet in de weg staan!”

Meer info &  inschrijven via de website: www.inkendaal.be

inschrijven: lessenreeks G-tafeltennis voor volwassenen met een beperking

2015-10-20-flyer-G-tafeltennisVLEZENBEEK: – Vanaf 24 november 2015 tot 12 april 2016 wordt er in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek 2-wekelijks initiatie tafeltennis gegeven voor G-sporters.

Voor wie?
Volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking en hun partner of begeleider. Neem gerust contact op met de verantwoordelijke bij meer vragen.
Wanneer?
Op dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur.
24 november – 8 en 22 december – 5 en 19 januari – 2 en 16 februari – 15 maart – 12 april
Waar?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal – Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
Prijs?
Gratis
Meer info en inschrijven
via mail inge.slagmeulder@inkendaal.be – tel. 02-53 15 352

Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Tafeltennisliga VZW (VTTL), revalidatieziekenhuis Inkendaal en de G-sport afdeling van Vlaams-Brabant.
Volgende VTTL-clubs zullen hier ook aan meewerken: TTC Den Hoek, TTC Galmaarden, TTC Lembeek en TT Groot-Bijgaarden.

Provincie breidt steun G-sport uit

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde de aanpassing van het subsidiereglement voor G-sport goed. De belangrijkste vernieuwing is dat sportclubs nu ook de huur of aankoop van materialen kunnen inbrengen.

Jaarlijks subsidieert de provincie Vlaams-Brabant een aantal sportinitiatieven voor personen met een handicap en vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen.

Met deze subsidies steunen we Vlaams-Brabantse sportinitiatieven die openstaan voor personen met een handicap. Zo willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om te sporten. Hoewel het Vlaamse regeerakkoord sport vanaf 2017 schrapt als provinciale bevoegdheid, blijven we niet bij de pakken zitten. We zullen ons tot het laatste moment blijven inzetten voor G-sport’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor sport en gelijke kansen.

Op vraag van de clubs werd de aankoop of huur van sportmaterialen in het reglement opgenomen. Het eerste jaar kan een G-sportinitiatief een subsidie krijgen van maximum 3.750 euro waarvan 1.875 euro voor huur en aankoop van aangepast sportmateriaal. Het tweede jaar is dat nog respectievelijk 2.500 euro en 1.250 euro voor materiaal. En het derde jaar ten slotte nog 1.250 euro en 625 euro voor materiaal.

Verder moeten deze sportinitiatieven vernieuwend zijn en zich dus onderscheiden van de bestaande werking. De sportinitiatieven moeten ook duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat eenmalige initiatieven niet meer in aanmerking komen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gsportsubsidie