provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant keurde de aanpassing van het subsidiereglement voor G-sport goed. De belangrijkste vernieuwing is dat sportclubs nu ook de huur of aankoop van materialen kunnen inbrengen.

Jaarlijks subsidieert de provincie Vlaams-Brabant een aantal sportinitiatieven voor personen met een handicap en vormingsinitiatieven voor sportbegeleiders van deze personen.

Met deze subsidies steunen we Vlaams-Brabantse sportinitiatieven die openstaan voor personen met een handicap. Zo willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om te sporten. Hoewel het Vlaamse regeerakkoord sport vanaf 2017 schrapt als provinciale bevoegdheid, blijven we niet bij de pakken zitten. We zullen ons tot het laatste moment blijven inzetten voor G-sport’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor sport en gelijke kansen.

Op vraag van de clubs werd de aankoop of huur van sportmaterialen in het reglement opgenomen. Het eerste jaar kan een G-sportinitiatief een subsidie krijgen van maximum 3.750 euro waarvan 1.875 euro voor huur en aankoop van aangepast sportmateriaal. Het tweede jaar is dat nog respectievelijk 2.500 euro en 1.250 euro voor materiaal. En het derde jaar ten slotte nog 1.250 euro en 625 euro voor materiaal.

Verder moeten deze sportinitiatieven vernieuwend zijn en zich dus onderscheiden van de bestaande werking. De sportinitiatieven moeten ook duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat eenmalige initiatieven niet meer in aanmerking komen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gsportsubsidie

%d bloggers liken dit: