toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens tgv botulisme nog steeds van kracht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 juli 2018 brak er botulisme uit in de Zuunbeek en wachtbekkens. Het toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens is nog steeds van kracht. Ook vandaag werden dode eenden gevonden.


Burgemeester, Luc Deconinck: ” Niettegenstaande er enkele regenbuien zijn geweest is, was dit veel te beperkt om betekenisvolle invloed uit te oefenen, er is dus geen wijziging in de situatie en de risico’s voor botulisme blijven onverminderd aanwezig.
Vandaag zijn er bij een controle door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog 23 dode eenden verzameld. Dus blijft waakzaamheid zeker geboden.
Terloops : ook de gouverneur heeft bevestigd dat zijn maatregelen van kracht blijven.”

Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.
Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.
Het besluit geldt tot nader order.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
14/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens – situatie na 1 week
06/07/2018 – bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun
05/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens – situatie na 1 week

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week brak er botulisme uit in de Zuunbeek en wachtbekkens. Daarom stelde de burgemeester een toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens in.


Burgemeester Luc Deconinck geeft een situatie schets na één week:
Ik heb contact genomen met VMM. Het gevaar voor botulisme is nog niet geweken en dit zolang het zo warm en droog blijft. Er werden bij een controle donderdag nog een viertal dode vogels verwijderd en een drietal levende naar het asiel gebracht.

De situatie is wel licht verbeterd : door het captatieverbod is de waterstand lichtjes gestegen. Door de koudere nachten is ook de temperatuur van het water licht gedaald. Er worden volgende week nog controles gepland, maar zolang er geen significante regenval is, zal het verbod naar alle waarschijnlijkheid niet geheven kunnen worden.

Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
06/07/2018 – bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun
05/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – De burgemeester heeft voor de Zuunbeek een nieuw besluit uitgevaardigd met een bijkomende maatregel. Naast de eerder genomen maatregel om de toegang tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens te verbieden wegens gevaar voor botulisme is het nu ook verboden om water te capteren uit de Zuun, de wachtbekkens van de Zuun en de waterlopen die in de Zuun uitmonden.


De reden hiervoor is dat het debiet van de Zuun extreem laag is waardoor de temperatuur van het water sterk is gestegen (op sommige plaatsen tot 27 graden). Dit maakt het noodzakelijk om alle maatregelen te nemen om het debiet van de Zuun zo hoog als mogelijk te houden. Het capteren van water uit de Zuun dient daarom verboden.
Bovendien kan het water besmet zijn en is het niet aangewezen dit water voor om het even welke doeleinden te gebruiken.
Het besluit geldt tot nader order.

Na de watervogels beginnen echter ook de vissen hinder te ondervinden door de hoge temperaturen en de droogte. In de Zuunbeek zelf werden reeds enkele dode vissen gevonden en in het wachtbekken happen de vissen constant naar lucht. De VMM heeft uit voorzorg een beluchter geplaatst om in gebruik te nemen indien nodig blijkt. Ook de brandweer werd ingeschakeld om water in de Zuunbeek/wachtbekkens te spuiten. Hierbij pompen ze water op en spuiten dit opnieuw in de waterloop en het wachtbekken om verse zuurstof in het water te brengen. De vissen in het wachtbekken zijn voorlopig geholpen.

Contact met watervogels en vissen, dood of levend, in de nabijheid van de Zuunbeek en de wachtbekkens moet vermeden worden. Honden moeten daar dus zeker aan de leiband worden gehouden.

Wie dode of zieke watervogels of vissen opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.

Zie ook artikel 05/07/18 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

ZUUN: – De burgemeester heeft een besluit uitgevaardigd met het verbod in de omgeving van de Zuunbeek en de wachtbekkens te komen wegens gevaar voor botulisme. Voornamelijk contact met watervogels, dood of levend, moet vermeden worden.
2018-07-05-Botulisme-in-Zuunbeek.jpg
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontdekte gisterennamiddag de uitbraak van botulisme na het vinden van 71 dode watervogels in de waterloop. Volgens het FAVV gaat het om het type botulisme dat de ziekte bij watervogels veroorzaakt, maar niet gevaarlijk is voor de mens. Aangezien er de komende dagen vermoedelijk nog dode dieren zullen vallen en het contact tussen mens en dode dieren altijd af te raden valt, besliste de burgemeester een toegangsverbod tot de Zuunbeek en de wachtbekkens in te stellen. Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.

Bij wilde vogels is de oorsprong van de contaminatie meestal te linken aan de combinatie van warm en droog weer met de aanwezigheid van kadavers en hoge concentraties aan uitwerpselen in waterpoelen.

Verdere verspreiding van botulisme wordt bestreden door het verwijderen van alle besmette watervogels, zowel de dode als de levende. De VMM heeft gisteren alvast de dode dieren verwijderd en enkele levende besmette dieren overgedragen aan Vogelbescherming Vlaanderen. De komende dagen zal de brandweer hierbij helpen. Als de zieke dieren snel genoeg overgebracht worden naar erkende vogelopvangcentra, kunnen ze nog gered worden.

Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.
Het besluit geldt tot nader order.