ZUUN: – De burgemeester heeft een besluit uitgevaardigd met het verbod in de omgeving van de Zuunbeek en de wachtbekkens te komen wegens gevaar voor botulisme. Voornamelijk contact met watervogels, dood of levend, moet vermeden worden.
2018-07-05-Botulisme-in-Zuunbeek.jpg
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontdekte gisterennamiddag de uitbraak van botulisme na het vinden van 71 dode watervogels in de waterloop. Volgens het FAVV gaat het om het type botulisme dat de ziekte bij watervogels veroorzaakt, maar niet gevaarlijk is voor de mens. Aangezien er de komende dagen vermoedelijk nog dode dieren zullen vallen en het contact tussen mens en dode dieren altijd af te raden valt, besliste de burgemeester een toegangsverbod tot de Zuunbeek en de wachtbekkens in te stellen. Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.

Bij wilde vogels is de oorsprong van de contaminatie meestal te linken aan de combinatie van warm en droog weer met de aanwezigheid van kadavers en hoge concentraties aan uitwerpselen in waterpoelen.

Verdere verspreiding van botulisme wordt bestreden door het verwijderen van alle besmette watervogels, zowel de dode als de levende. De VMM heeft gisteren alvast de dode dieren verwijderd en enkele levende besmette dieren overgedragen aan Vogelbescherming Vlaanderen. De komende dagen zal de brandweer hierbij helpen. Als de zieke dieren snel genoeg overgebracht worden naar erkende vogelopvangcentra, kunnen ze nog gered worden.

Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.
Het besluit geldt tot nader order.

%d bloggers liken dit: