SINT-PIETERS-LEEUW: – De burgemeester heeft voor de Zuunbeek een nieuw besluit uitgevaardigd met een bijkomende maatregel. Naast de eerder genomen maatregel om de toegang tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens te verbieden wegens gevaar voor botulisme is het nu ook verboden om water te capteren uit de Zuun, de wachtbekkens van de Zuun en de waterlopen die in de Zuun uitmonden.


De reden hiervoor is dat het debiet van de Zuun extreem laag is waardoor de temperatuur van het water sterk is gestegen (op sommige plaatsen tot 27 graden). Dit maakt het noodzakelijk om alle maatregelen te nemen om het debiet van de Zuun zo hoog als mogelijk te houden. Het capteren van water uit de Zuun dient daarom verboden.
Bovendien kan het water besmet zijn en is het niet aangewezen dit water voor om het even welke doeleinden te gebruiken.
Het besluit geldt tot nader order.

Na de watervogels beginnen echter ook de vissen hinder te ondervinden door de hoge temperaturen en de droogte. In de Zuunbeek zelf werden reeds enkele dode vissen gevonden en in het wachtbekken happen de vissen constant naar lucht. De VMM heeft uit voorzorg een beluchter geplaatst om in gebruik te nemen indien nodig blijkt. Ook de brandweer werd ingeschakeld om water in de Zuunbeek/wachtbekkens te spuiten. Hierbij pompen ze water op en spuiten dit opnieuw in de waterloop en het wachtbekken om verse zuurstof in het water te brengen. De vissen in het wachtbekken zijn voorlopig geholpen.

Contact met watervogels en vissen, dood of levend, in de nabijheid van de Zuunbeek en de wachtbekkens moet vermeden worden. Honden moeten daar dus zeker aan de leiband worden gehouden.

Wie dode of zieke watervogels of vissen opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.

Zie ook artikel 05/07/18 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

%d bloggers liken dit: