BHV burgemeesters buiten vervolging gesteld

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De Brusselse raadkamer heeft vandaag de vijftien burgemeesters uit het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waaronder burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, die in 2010 weigerden de federale verkiezingen te organiseren, buiten vervolging gesteld.

Baron Del Marmol Hadelin, een Franstalig gemeenteraadslid uit Overijse had bij het Brussels gerecht klacht ingediend tegen vijftien burgemeesters en gemeenten omdat ze onder andere geen kieslijsten hadden opgesteld of oproepingsbrieven hadden verstuurd. De betrokken burgemeesters vonden de verkiezingen ongrondwettelijk omdat Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst was. Ze hadden op hun beurt een tegeneis ingediend om een schadevergoeding te vragen aan het gemeenteraadslid uit Overijse voor tergend en roekeloos geding.
De burgemeesters en gemeenten hadden een rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro geëist en een schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding van nog eens 11.000 euro maar de raadkamer kende hen slechts 1 euro toe.

Persbericht Werkgroep BHV – Ingebrekestelling van parlement en regering wegens grondwetsontduiking

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag en morgen worden de Federale regering, alsook de Kamer en de Senaat officieel in gebreke gesteld voor grondwetsontduiking.
De ingebrekestelling wordt ingediend zowel door de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de werkgroep BHV (Vlaamse Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Taal Aktie Komitee) als individuele burgers. Iedere burger kan de brief afhalen van de webstek van het Halle-Vilvoorde Komitee en ook zelf versturen
  www.haviko.org

Kort samengevat wordt gesteld dat de kamer (op aandringen van de regering) van plan is een verklaring van herzienbaarheid van de Grondwet aan te nemen en aldus zichzelf te ontbinden en bewust verkiezingen uit te lokken zonder eerst de kieswet aan te passen aan de Grondwet. Aldus wil de kamer een handeling stellen die onwettige verkiezingen niet alleen vergemakkelijkt, maar zelfs precies tot doel heeft deze te organiseren. Een dergelijke handeling is op zichzelf een vorm van grondwetsontduiking (in het Frans “fraude à la constitution”). Dergelijke grondwetsontduikende handeling is nietig en onrechtmatig, en de wetgevende en uitvoerende macht zijn verantwoordelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt.
Niettegenstaande de regering ontslagnemend is en een alarmbelprocedure hangende, kan de kieswet nog steeds aangepast worden. De ontslagnemende regering moet het door de Grondwet voorgeschreven advies bij alarmbelprocedure onmiddellijk verlenen aan het parlement. Zulks behoort namelijk onmiskenbaar tot de lopende zaken, gelet immers op het dringend karakter en de ongrondwettigheid van verkiezingen ingeval van niet-aanpassing van de grondwet. Vervolgens moet de kamer de kieswet aanpassen op een grondwetsconforme manier alvorens zichzelf te ontbinden.

bron: werkgroep BHV

Verkiezingen?

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom deelde vanavond mee dat als er vervroegde federale verkiezingen komen, deze zullen georganiseerd worden op basis van de bestaande wetgeving en met de huidige kieskringen.

Volgens minister Turtelboom is het evenwel niet meer mogelijk om terug te keren naar de kleinere kiesarrondissementen van vroeger. Dat had weliswaar de bezwaren die het Grondwettelijk Hof in 2003 over B-H-V maakte kunnen wegnemen.
Een wijziging van de kieswet is evenwel een politieke beslissing en volgens Turtelboom kan een ontslagnemende regering die niet nemen.

Hoe dan ook, als het parlement donderdag ontbonden wordt, zullen de verkiezingen plaatsvinden op zondag 6 juni 2010 . Als dat volgende week gebeurt, zullen de verkiezingen op 13 juni 2010 gehouden worden.

Verschillende burgemeesters uit de rand hebben al aangekondigd dat ze de stembusgang zullen boycotten.
Bij Binnenlandse Zaken heeft men alvast een draaiboek opgesteld om dergelijke problemen te helpen oplossen. Dat draaiboek moet er ook voor zorgen dat de verkiezingen zo vlot mogelijk verlopen.
Daarbij zullen op korte termijn ook afspraken gemaakt worden met de provinciegouverneurs.

Michel Doomst
Michel Doomst

Michel Doomst,arrondissementeel voorzitter van CD&V en Federaal Volksvertegenwoordiger in het VRT journaal van 13 uur:
Voor ons is er een enorm probleem wanneer er volgende federale verkiezingen komen zonder de splitsing van de kieskring. Ik vind dat we die lijn logisch moeten doortrekken hé m.a.w. wij kunnen die verkiezingen niet organiseren.
Er zijn ook twee voorzitters van het Grondwettelijk Hof die gezegd hebben – wat men nu aan het doen zijn is ongrondwettelijk – Ik denk dus dat wij vanuit de basis daar de wet aan onze kant hebben en het is nu aan mevrouw Turtelboom uittredende minister van binnelandse zaken om een initiatief te nemen en te kijken hoe dit opgelost kan worden
.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout reageerde ook op ring-tv:
http://www.ringtv.be/index.php?id=1&datum=2010-04-27

Share

Splitsing BHV: Open Vld stapt uit regering

BELGIË: – Open Vld stapt uit de federale regering.

DE KAMER
Om 11u32 twittert Vincent Vanquickenborne:”Alea iacta est”  – de teerlingen zijn geworpen.

Om 11u45 zegde Open VLD na het partijbureau bij monde van voorzitter Alexander De Croo het vertrouwen in de regering op.
De Croo had er begin deze week al mee gedreigd uit de regering te stappen als er tegen vandaag 14 uur geen akkoord zou bereikt worden rond de splitsing van B-H-V.

Alexander De Croo : “Wij zullen dan ook vragen om de Vlaamse splitsingsvoorstellen zo snel mogelijk op de agenda van de Kamer te zetten.”

Vermoedelijk zal premier Yves Leterme deze namiddag op het paleis in Laken bij de koning het ontslag van zijn regering aanbieden.

Om 13 uur volgt een extra ministerraad in de wetstraat 16.

UPDATE:
– De conferentie van de voorzitters van de Kamer komt na de ministerraad rond 14 uur samen.
Zij moeten uitmaken of de plenaire vergadering in de kamer deze namiddag plaatsvindt of niet.
Open Vld en CD&V kondigden deze middag al aan dat ze de splitsingsvoorstellen in de namiddag willen agenderen.

CD&V voorzitster Marianne Thyssen: “”Wij hebben altijd gezegd: een onderhandelde oplossing indien mogelijk, stemmen als het moet. Wij hebben er alles aan gedaan om een onderhandelde oplossing mogelijk te maken, maar de liberalen (VLD en MR) hebben dat onmogelijk gemaakt. Zij storten het land in een crisis. Wij gaan onze voorstellen nu agenderen en zo mogelijk stemmen“.

14u15: – Michel Doomst in Villa Politica (VRT): “Ik denk dat we in een nieuw tijdperk van dit land zijn aangekomen.”

– Premier Yves Leterme is op het paleis van Laken om het ontslag van zijn regering aan koning Albert aan te bieden.

14u30: – De conferentie van de voorzitters van de Kamer komt terug samen om 16 uur.

14u35: – Persmededeling Paleis: Koning Albert II houdt zijn beslissing over het ontslag van de regering in beraad.
‘De koning en premier Leterme benadrukken dat in de huidige omstandigheden een politieke crisis niet opportuun is en dat dit ernstige schade kan betekenen voor welzijn van de burgers en de rol van België op Europees en internationaal vlak’, zo staat in de mededeling.

14u55: – Kamervoorzitter Patrick Dewael wordt om 15.15 uur bij koning Albert II verwacht voor een audiëntie.

15u25: – persbericht Elio Di Rupo: Als verschillende politieke partijen ervoor kiezen om de splitsingsvoorstellen rond het kiesarondissement BHV te agenderen en te stemmen, dan zal de PS aan de andere Franstalige partijen voorstellen om de alarmbelprocedure in te roepen.

16u30: – Senaatsvoorzitter Armand De Decker is bij de koning. De geplande plenaire senaatszitting voor deze namiddag is geschrapt.
In de Kamer is het ondertussen nog steeds wachten of er al dan niet een plenaire vergadering zal gehouden worden.

16u35: – UNIZO over BHV-crisis: Impact op economie beperken, snel duidelijkheid nodig.
Ondernemers verwachten van politici dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om politieke stabiliteit te creëren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische groei die de politiek en de bevolking vragen van de ondernemers,” stelt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

16u35: – Persbericht Voka: Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt het niet kunnen dat de federale politici niet meer tot beslissingen komen. Door de politieke impasse als gevolg van het dossier BHV blijft alles vastzitten in de Wetstraat. Voor Voka bewijst dit andermaal de nood aan een verdere staatshervorming, die de complexe structuur van het land vereenvoudigt en meer bevoegdheden overhevelt naar de regio’s.

17 uur: – Voorzitter Patrick De Wael roept de conferentie van de voorzitters van de Kamer bij elkaar.
Zij zullen beslissen of er nog een plenaire vergadering komt of niet.

17u25: – Er komt een nieuwe conferentie van de voorzitters van de Kamer volgende maandag.
Normaal gezien zal er dan volgende donderdag een plenaire vergadering in de kamer plaatshebben.
Ondertussen blijft Koning Albert II het ontslag van de regering in beraad houden.

Share

Dehaene moet B-H-V voorstellen formuleren.

BRUSSEL: – De coalitiepartijen van de federale regering hebben samen met Koninklijk begeleider Wilfried Martens een akkoord bereikt over de aanpak van de onderhandelingen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Oud-premier Jean-Luc Dehaene moet voorstellen van oplossingen formuleren.

Hij zal hiervoor in eerste instantie alleen werken en regelmatig verslag uitbrengen bij de premier en de partijvoorzitters. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de partijvoorzitters en de eerste minister. Er wordt gesproken dat dit tegen Pasen moeten gebeuren.
De weg voor de vorming van de regering Leterme is nu open.

UPDATE: Persbericht Koninklijk paleis.
Koning ontlast Wilfried Martens van zijn opdracht.
De koning heeft op 24 november 2009 in de namiddag op het Kasteel te Laken de heer Wilfried Martens, die belast is met de opdracht een vlugge en efficiënte overgang te begeleiden, in audiëntie ontvangen. Binnen deze opdracht viel in het bijzonderhet omschrijven van een procedure voor de onderhandeling van institutionele problemen.
De heer Martens heeft aan de koning verslag uitgebracht over de resultaten van zijn opdracht en van het met de voorzitters van de meerderheidspartijen bereikte akkoord.
In de context van dit akkoord, werd de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat, door de koning belast met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde. De heer Dehaene heeft deze opdracht aanvaard.
De heer Martens heeft de koning gevraagd te worden ontlast van zijn opdracht. De koning heeft dit verzoek ingewilligd.

Share