Dienstverlening De Lijn verstoord op het hele net op vrijdag 8 mei 2009

2009-03-27-de-lijn-staking-2SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Door een actie van de socialistische vakbond is de dienstverlening van De Lijn op het hele net verstoord op vrijdag 8 mei 2009.

De socialistische vakbond is het niet eens met een recente CAO.
Ze willen dat de chauffeurs voor hun flexibiliteit beter vergoed worden.
De andere vakbonden nemen niet deel aan deze staking.

In Vlaams-Brabant is er vooral hinder in de regio’s Grimbergen en Pajottenland. De hinder is het kleinst in het Hageland. De verpachte lijnen rijden allemaal. 

Situatie in Sint-Pieters-Leeuw om 8 uur

144 Leerbeek – St-Pieters-Leeuw – Brussel, Zuid -> onregelmatig (40 à 75 % rijdt)
145 Herfelingen – St-Pieters-Leeuw – Brussel, Zuid -> onregelmatig (40 à 75 % rijdt)
170 Brussel – St-Pieters-Leeuw – Halle -> quasi normaal of lichte hinder (75 à 95 % rijdt)
171 Brussel – Brukom – Halle -> onregelmatig (40 à 75 % rijdt)
172 Ukkel – Ruisbroek – St-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek -> onregelmatig (40 à 75 % rijdt)

Vakbondsacties De Lijn op vrijdag 27 maart 2009

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – persbericht: ACOD/TBM
Wij kondigen aan dat op vrijdag 27 maart 2009 vanaf ’s morgens, ernstige verstoring van het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant mogelijk is wegens een ACOD/TBM vakbondsactie.

2009-03-25-de-lijn_bus-170Deze kadert in een reeds lang aanslepende vraag van onze vakorganisatie voor een betere planning die de verlofregeling van de chauffeurs moet ten goede komen.
In bepaalde stelplaatsen van De Lijn in provincie Vlaams-Brabant wordt er zeer weinig, of zelfs géén verlof meer toegekend aan de chauffeurs.

De ACOD/TBM heeft dit probleem in verschillende comités, ondernemingsraden en tijdens gesprekken met de plaatselijke directie reeds meerdere malen aangekaart. Het ongenoegen bij het betrokken personeel neemt echter steeds meer toe, omdat er na talloze pogingen geen concrete oplossingen geboden worden.
Als 80% van de verlofaanvragen systematisch geweigerd wordt, dan stelt de ACOD/TBM dat er zonder twijfel een structureel probleem heerst bij de werkgever en dat, gelijklopend met de slechte organisatie, het personeelstekort in de regio maar niet opgelost geraakt, zelfs in deze tijden van crisis.
Wij kunnen als representatieve vakbond dan ook NIET aanvaarden dat De Lijn er niet in slaagt een betere planning per stelplaats uit te werken.

Daarom zal de ACOD/TBM op vrijdag 27.03.2009 een ernstig signaal geven aan de directie door middel van een stakingsactie, die zal gevoeld worden in de stelplaatsen waar de problemen zich blijven voordoen, en die zich ondermeer zullen situeren rond Asse, Haacht, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en andere.
Door ACOD werd lang op voorhand, met name op 9 maart 2009, een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn, waarbij wij tijdig aankondigden dat, indien het syndicaal overleg op niets zouden uitdraaien, acties zouden kunnen plaatsvinden vanaf 23 maart 2009.
De ACOD/TBM gaf de directie nog enkele dagen uitstel tot vandaag, maar voor het personeel is de maat NU vol.

Reactie De Lijn Vlaams-Brabant:

De directie ontkent ten stelligste dat 80% van de verlofaanvragen geweigerd worden. Het gemiddelde voor De Lijn Vlaams-Brabant bedraagt +- 6% voor de periode januari-februari 2009. Concreet voor de meest betrokken stelplaatsen Dilbeek, Meerbeke en Leerbeek gaat het, in dezelfde periode, om respectievelijk 32%, 30% en 9%. Het is vanzelfsprekend dat De Lijn de voorziene dienstregeling moet garanderen, ook in periode met veel zieken of afwezigen.

Toch heeft De Lijn voor de betrokken stelplaatsen uit de regio Dilbeek het verlof voor de maand april dat reeds werd aangevraagd, al voorzien.

De Lijn betreurt ten zeerste dat de reizigers het slachtoffer zijn van deze stakingsactie, zeker in een examenperiode. Alhoewel we niet weten welk gevolg er aan de staking zal gegeven worden, is er zo goed als mogelijk geprobeerd de betrokken scholen op de hoogte te brengen van de eventuele hinder. Bovendien zal De Lijn maximaal proberen de scholieren die ’s ochtends met de bus naar school gebracht zijn, ook met de bus terug thuis te brengen.

vakbondsmilitanten voeren actie bij Total Ruisbroek.

Ruisbroek: – Een honderdtal vakbondsmilitanten van Total voeren de hele dag actie aan het tankstation langs de E19 in Ruisbroek voor meer inkomenszekerheid en een betere arbeidsorganisatie.
Aan beide zijden van de snelweg hebben de vakbondsmilitanten de shop van het tankstation gesloten. Automobilisten kunnen nog wel tanken.

“Er zijn hier in Ruisbroek ook werknemers aanwezig van andere tankstations van Total. De acties worden voortgezet zolang de directie niet met concrete voorstellen voor de dag komt. Vrijdag wordt er wellicht actie gevoerd in Total-stations langs snelwegen in Minderhout en Tessenderlo”, zegt vakbondsvrouw Veerle Verleyen (LBC-NVK).