VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – persbericht: ACOD/TBM
Wij kondigen aan dat op vrijdag 27 maart 2009 vanaf ’s morgens, ernstige verstoring van het openbaar vervoer in Vlaams-Brabant mogelijk is wegens een ACOD/TBM vakbondsactie.

2009-03-25-de-lijn_bus-170Deze kadert in een reeds lang aanslepende vraag van onze vakorganisatie voor een betere planning die de verlofregeling van de chauffeurs moet ten goede komen.
In bepaalde stelplaatsen van De Lijn in provincie Vlaams-Brabant wordt er zeer weinig, of zelfs géén verlof meer toegekend aan de chauffeurs.

De ACOD/TBM heeft dit probleem in verschillende comités, ondernemingsraden en tijdens gesprekken met de plaatselijke directie reeds meerdere malen aangekaart. Het ongenoegen bij het betrokken personeel neemt echter steeds meer toe, omdat er na talloze pogingen geen concrete oplossingen geboden worden.
Als 80% van de verlofaanvragen systematisch geweigerd wordt, dan stelt de ACOD/TBM dat er zonder twijfel een structureel probleem heerst bij de werkgever en dat, gelijklopend met de slechte organisatie, het personeelstekort in de regio maar niet opgelost geraakt, zelfs in deze tijden van crisis.
Wij kunnen als representatieve vakbond dan ook NIET aanvaarden dat De Lijn er niet in slaagt een betere planning per stelplaats uit te werken.

Daarom zal de ACOD/TBM op vrijdag 27.03.2009 een ernstig signaal geven aan de directie door middel van een stakingsactie, die zal gevoeld worden in de stelplaatsen waar de problemen zich blijven voordoen, en die zich ondermeer zullen situeren rond Asse, Haacht, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en andere.
Door ACOD werd lang op voorhand, met name op 9 maart 2009, een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn, waarbij wij tijdig aankondigden dat, indien het syndicaal overleg op niets zouden uitdraaien, acties zouden kunnen plaatsvinden vanaf 23 maart 2009.
De ACOD/TBM gaf de directie nog enkele dagen uitstel tot vandaag, maar voor het personeel is de maat NU vol.

Reactie De Lijn Vlaams-Brabant:

De directie ontkent ten stelligste dat 80% van de verlofaanvragen geweigerd worden. Het gemiddelde voor De Lijn Vlaams-Brabant bedraagt +- 6% voor de periode januari-februari 2009. Concreet voor de meest betrokken stelplaatsen Dilbeek, Meerbeke en Leerbeek gaat het, in dezelfde periode, om respectievelijk 32%, 30% en 9%. Het is vanzelfsprekend dat De Lijn de voorziene dienstregeling moet garanderen, ook in periode met veel zieken of afwezigen.

Toch heeft De Lijn voor de betrokken stelplaatsen uit de regio Dilbeek het verlof voor de maand april dat reeds werd aangevraagd, al voorzien.

De Lijn betreurt ten zeerste dat de reizigers het slachtoffer zijn van deze stakingsactie, zeker in een examenperiode. Alhoewel we niet weten welk gevolg er aan de staking zal gegeven worden, is er zo goed als mogelijk geprobeerd de betrokken scholen op de hoogte te brengen van de eventuele hinder. Bovendien zal De Lijn maximaal proberen de scholieren die ’s ochtends met de bus naar school gebracht zijn, ook met de bus terug thuis te brengen.

%d bloggers liken dit: