REGIO: – Vannacht hield de politie een grote controleactie in het hele arrondissement Halle-Vilvoorde. De Lokale en de Federale politie controleerden in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 oktober in totaal 382 personen, vooral in het kader van drugs(trafiek), woninginbraken en diefstallen en seiningen. De actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie in Halle-Vilvoorde. Verschillende (gebruikers)hoeveelheden drugs werd in beslag genomen en er werden 16 geseinde personen aangetroffen. Er zijn ook een heel aantal verkeersinbreuken vastgesteld.

Een geïntegreerde politieactie
De actie van vannacht werd georganiseerd door de Coördinatie- en steundirectie van de Federale Politie in Halle-Vilvoorde. Er werd op basis van analyse en beeldvorming door het Arrondissementeel Informatiekruispunt vooral op hotspots gewerkt, plaatsen (en momenten) waar bijvoorbeeld veel diefstallen gebeuren of waar drugstrafikanten wel vaker passeren. Door informatiegestuurd te werken kunnen politionele middelen op de meest efficiënte manier ingezet worden en kan er echt gericht gecontroleerd worden.

Aan de controleactie namen volgende lokale politiezones en federale politie-eenheden deel: PZ Dilbeek, PZ KaStZe, PZ K-L-M, PZ Pajottenland, PZ ViMa, PZ WoKra, PZ Zaventem, PZ Zennevallei, de Spoorwegpolitie, de Wegpolitie, de Luchtvaartpolitie, het technisch steunteam van de Scheepvaartpolitie en de Directies Hondensteun en Luchtsteun van de Federale Bestuurlijke Politie, de Federale Gerechtelijke Politie en het Interventiekorps Halle-Vilvoorde. De actie werd aangestuurd vanuit het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de Federale Politie in Vlaams-Brabant. De Dienst Vreemdelingenzaken gaf ondersteuning aan de ploegen op het terrein. Van het parket Halle-Vilvoorde waren magistraten op het terrein zelf aanwezig.

Enkele controles uitgelicht
Er waren de hele avond en nacht controles, verspreid over het arrondissement Halle-Vilvoorde. Controleplaatsen werden regelmatig afgewisseld, om de pakkans hoog te houden.

Zo controleerde politiezone Wokra auto’s en lijnbussen met ondersteuning van een drugshond van de Directie Hondensteun van de Federale Politie. Al tijdens het eerste uur van de controle werd zo een gebruikershoeveelheid marihuana in de bagage van één van de passagiers ontdekt.

De Spoorwegpolitie controleerde tijdens de avond op treinen in het arrondissement. Deze controles leidden tot verschillende vaststellingen. Zo waren er maar liefst 25 personen in het bezit van drugs en werden 8 geseinde personen aangetroffen.

Algemene resultaten van de controles
Tijdens deze actie werden in totaal 382 personen gecontroleerd, 181 voertuigen en 12 treinen. 16 gecontroleerde personen bleken geseind te staan, om diverse redenen: omdat iemand zich nog moest aanmelden voor een verhoor, omwille van het niet naleven van een probatiemaatregel, omwille van een bevel tot gevangenneming of een betekening van een verval ‘recht tot sturen’, …

Er gebeurden 22 inbeslagnames, waarvan 14 druggerelateerd. Het ging voornamelijk om gebruikershoeveelheden cannabis. De grootste inbeslagname betrof 16,7 gram cannabis. Daarnaast werden ook onder andere een verboden mes en 2 bussen pepperspray in beslag genomen.

In totaal werden er 35 gerechtelijke processen-verbaal uitgeschreven, waarvan de meeste voor drugsbezit. Zowel voor drugsbezit als voor verboden wapenbezit kon de politie een Onmiddellijke Minnelijke Schikking opstellen, volgens de richtlijnen van het parket van Halle-Vilvoorde.

Er werden tijdens de actie ook een heel aantal verkeersinbreuken vastgesteld: in totaal werden 62 processen-verbaal opgesteld, onder andere voor het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

%d