RUISBROEK: – Op het kanaal Brussel-Charleroi is men deze week begonnen met het plaatsen van een vaste pompinstallatie via buisleidingen onder de brug aan de sluis van Ruisbroek.

Sluizen gebruiken veel water. Pompinstallaties aan sluizen pompen het gebruikte water op zodat het gerecupereerd kan worden. Hierdoor is er in droge perioden meer water beschikbaar voor de scheepvaart en andere gebruikers. Daarom investeert de Vlaamse Waterweg in vaste pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi, onder meer ter hoogte van de sluis in Ruisbroek.

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië door de Samber. De afgelopen zomers werd de Vlaamse Waterweg telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten van de schepen, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking met 30 cm.
In september 2019 was de droogtesituatie zeer nijpend en moest de scheepvaart op het kanaal tijdelijk volledig gestremd worden.

Op dit moment worden vaste pompen geplaatst op de vier sluizen van Ruisbroek, Lot Halle en Lembeek.
Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in dergelijke periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.
Deze investering werd opgenomen binnen de middelen van de Blue Deal.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook artikel van 15/07/2022- Testopstelling mobiele pompinstallatie aan sluis Ruisbroek.

%d bloggers liken dit: