RUISBROEK: – De Lokale Politiezone Zennevallei hield vandaag een alcoholcontrole in Ruisbroek en Halle. Bij de gecontroleerde bestuurders waren er 334 die safe bliezen en 3 niet safe.

Drie mogelijke resultaten van de ademtest:
• S (Safe): Uw alcoholgehalte ligt lager dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht.
• A (Alarm): U hebt te veel gedronken! Uw alcoholgehalte is minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht.
• P (Positief): U bent positief! Uw alcoholgehalte is minstens 0,35 mg per liter uitgeademde lucht of meer.

In de laatste twee gevallen (A en P) mag u niet meer rijden en moet u een ademanalyse afleggen die dient om de ademtest te bevestigen en het exacte resultaat weer te geven.
De ademanalyse gebeurt met hetzelfde toestel, maar dat wordt dan na het “blazen” in een koffer gelegd om zo de precieze waarde van uw alcoholintoxicatie te kunnen bepalen en af te lezen. Het is met deze meting dat er rekening gehouden wordt voor het opstellen van het proces-verbaal.

%d bloggers liken dit: