RUISBROEK: – Recent werd Revive eigenaar van de voormalige ACV-fabriek. Het is hun ambitie om er in de toekomst een woonwijk van te maken.

Het project is nog in een prille beginfase, maar ze wilden als ontwikkelaar al graag kennis maken met de buren. Daarom organiseren ze vandaag nog tot 20 uur een doorlopend infomoment in de kerk van Ruisbroek.

Projectcoördinator Revive, Stefano Cincinnato: “We zijn gespecialiseerd in Brownfieldprojecten. Dat betekent dat we oude industrieterreinen saneren om ze te herbestemmen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar een duurzame herbestemming waarbij we steeds proberen om de buurt terug te connecteren met de gesaneerde site.
We willen hier in Ruisbroek een woonproject realiseren met een mix van appartementen en eengezinswoningen. Hoeveel woongelegenheden er komen en hoe die er zullen uitzien, is nog niet uitgemaakt.”

%d bloggers liken dit: