SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw en in heel wat andere gemeenten moet elke horeca-uitbater een horecavergunning bezitten. De horecavergunning garandeert de veiligheid van deze publiek toegankelijke inrichtingen. Dit betekent soms wat administratie en daarom wil het gemeentebestuur maximaal inzetten op ondersteuning van onze horeca-uitbaters.

Zo werd elke horeca-uitbater, die nog niet volledig in orde is, bezocht door onze gemeenschapswachters met het aanbod om hen te helpen. Bovendien werd een volledige dag georganiseerd waarop horeca-uitbaters langs konden komen bij onze diensten om hulp te krijgen met hun dossier.

We doen een warme oproep aan alle horeca-uitbaters om onze dienst Lokale Economie te contacteren indien ze graag hulp krijgen. Onze diensten hebben immers de expliciete opdracht gekregen hen te ondersteunen in deze aanvragen en dit vanuit onze wens om de lokale economie maximaal te ondersteunen.”

%d