REGIO: – Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts lanceert met ‘De Vlaamse Rand boomt’ een campagne om nog eens 100.000 extra bomen en struiken aan te planten in de Vlaamse Rand.

Die komen bovenop de 100.000 bomen en struiken die sinds de start van de regeerperiode al gefinancierd werden en nu volop aangeplant worden. Om de opgevoerde ambitie waar te maken lanceert Weyts nu een campagne om ook burgers, bedrijven, lokale besturen of verenigingen uit de Vlaamse Rand te mobiliseren. “Vroeger waren we tevreden als we bestaand groen konden behouden”, zegt Weyts. “Nu gaan we meer dan ooit in het offensief. We verdubbelen de initiële doelstelling en gaan voor méér groen, meer bomen en struiken in onze Vlaamse Rand.

De Vlaamse Rand is een prachtige streek met veel natuurschoon. De verstedelijkingsdruk vanuit Brussel en de populariteit van de regio bij kandidaat-kopers zet het groene karakter van de Rand echter wel onder druk. De Vlaamse Regering heeft daarom de ambitie om het Vlaamse én groene karakter van de Rand te beschermen én te versterken. Zo startte Weyts in 2019 met het doel om 100.000 bomen en struiken aan te planten in de Vlaamse Rand. Ondertussen zijn er ook al zoveel bomen en struiken gefinancierd: ze worden nu ook volop aangeplant.

2023-04-19-plantbomenWeyts verdubbelt nu zijn oorspronkelijke doelstelling en wil nog eens 100.000 extra bomen en struiken voor de Vlaamse Rand. Om die opgevoerde ambities kracht bij te zetten lanceert Weyts in samenwerking met de Bûûmplanters de campagne ‘De Vlaamse Rand Boomt’. De campagne wil naast de inwoners van de Vlaamse Rand ook bedrijven, lokale besturen of verenigingen mobiliseren om te zorgen voor méér groen in de streek. Zo kan men via de Bûûmplanters één of meerdere bomen laten leveren om zelf aan te planten. Wie zelf geen plaats heeft, kan via de growfundactie van de Bûûmplaters €1 doneren. Voor elke euro die wordt ingezameld, legt Weyts er via het Randfonds € 4 bij, waarmee opnieuw een boom kan worden aangeplant. De campagne loopt t.e.m. het plantseizoen van voorjaar 2024. De Bûûmplanters kan je contacteren via hun website www.buumplanters.be en de growfundactie is te vinden via: www.growfunding.be/nl/projects/buumplanters.

“De Vlaamse Rand is Vlaams én groen”, stelt bevoegd minister Weyts. “Via onder andere de Gordelbomen, investeringen in meer toegankelijk groen via grondaankopen en het vergroenen van speelplaatsen, voerden we de voorbije jaren een steeds offensiever beleid voor méér groen in onze Vlaamse Rand. Nu zetten we dat offensief onverminderd verder. We voeren het zelfs op. De Vlaamse Rand moet ‘boomen’”, aldus Weyts.

%d bloggers liken dit: