NEGENMANNEKE: – Rond 14 uur kreeg de brandweerzone een oproep van een brand in één appartement op de 6de verdieping in een appartementsgebouw van de gewestelijke volkshuisvestingsmaatschappij in de Bezemstraat. De brandweer en andere hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Rond 15 uur was de brand onder controle. Van de 48 appartementen in dit gedeelte waren er 19 bewoond met in totaal 23 bewoners. De 19 aanwezige bewoners konden tijdig geëvacueerd worden en werden opgevangen in het kantoorgebouw van de maatschappij dat op dezelfde site gevestigd is. De 4 niet-aanwezige bewoners konden telefonisch bereikt worden waardoor we met zekerheid kunnen stellen dat er geen slachtoffers noch gekwetsten zijn. In de komende uren zal gekeken worden hoeveel appartementen onbewoonbaar zijn. Een oplossing voor de opvang van die bewoners wordt verzekerd. Het operationele coördinatieteam volgt de situatie op de voet. Een volgende communicatie wordt voorzien rond 17 uur.

Update 17 uur: – De bewoners van de onderste 5 verdiepingen kunnen allemaal terugkeren naar hun woning tegen 17.30 uur. Het appartement waar de brand ontstond, is onbewoonbaar, alsook 2 andere appartementen die getroffen zijn door rook- en waterschade.

Een langdurige opvang voor deze bewoners wordt voorzien.
De bewoners van de hoger gelegen verdiepingen zullen minstens 1 nacht elders moeten verblijven en worden morgen gecontacteerd of ze terug naar hun woning mogen terugkeren.
Een gerechtsdeskundige werd aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. We zijn verheugd dat er geen gekwetsten zijn.”

Update 19u45 : – De gerechtsdeskundige geeft toelating om de woningen opnieuw te betreden. “Dat heeft wel langer geduurd dan verwacht, maar het belangrijkste blijft dat er geen slachtoffers zijn.”

Burgemeester Jan Desmeth: ‘De gemeente is geen eigenaar. Dat is de woonmaatschappij. Vandaag stel ik vast dat het goed was dat ik vanuit “bevoegdheid burgemeester” in mei 2022 een preventieve brandweerinspectie heb gevraagd. In juli 2022 heb ik een moeilijk “besluit burgemeester” moeten nemen, waarbij opgelegd werd om de 4 hoogste verdiepingen te ontruimen, brandweerdeuren moesten geplaatst worden en een nieuwe brandmeldingsinstallatie nodig was. (zie artikel 29/6/22)
Vandaag bevestigt de brandweer mij dat deze maatregelen vandaag hun grote nut hebben bewezen tijdens de interventie.
Jammer dat 3 bewoners een langere periode en andere inwoners een 3-tal nachten elders moeten verblijven. Jammer dat nog andere bewoners lang hebben moeten wachten in het kantoorgebouw tijdens het gerechtelijk onderzoek. Maar gelukkig dat er geen slachtoffers of gekwetsten zijn.

%d bloggers liken dit: