SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Waterweg nv zoekt een concessie uitbater voor een Regionaal Overslag Centrum (ROC) voor een terrein gelegen aan de Eugène Ghijsstraat 51 langs het kanaal Brussel-Charlerloi thv de nieuwe Drie Fonteinenbrug.
Het voorwerp van de concessie (nl. de Gronden) betreft een terrein met een (deel van een) kade met een bruto oppervlakte van 22.502 m² gelegen langs de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi te Sint-Pieters-Leeuw.

Het terrein bestaat uit een zone van 20.244 m² die in concessie wordt gegeven en een zone “jaagpad en aanpalend wateroppervlak” van 2.258 m² die voorwerp uitmaakt van een domeinvergunning. Beide zones samen vormen het aangeduide groene gedeelte op het plan.

De kandidaat-uitbater van het ROC dient de overslag over het water te organiseren voor andere bedrijven. Hiervoor beschikt hij/zij over een kade met een lengte van 175,43 meter.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 20%. We willen bedrijven overtuigen van de voordelen van de binnenvaart. Met de vermarkting van dit terrein met het oog op de uitbouw van een Regionaal Overslag Centrum faciliteren we het transport over water voor bedrijven die duurzaam vervoer willen integreren in hun logistieke keten”.

Het terrein is uitstekend gelegen om als overslagcentrum te fungeren voor verschillende types van goederen waaronder palletten. We verwachten van de toekomstige kandidaat dat hij de kade aan marktconforme voorwaarden ook ter beschikking stelt aan andere bedrijven in de regio”, stelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Het terrein en de kade zijn ook goed ontsloten via de aanpalende nieuw aangelegde verbindingsweg naar de nabijgelegen E19.

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 28/02/2022.

Zie ook onze artikels over de bouw van de Drie Fonteinenbrug:
31/08/2018 – 1ste spadesteek bij start bouw Drie Fonteinenbrug
26/06/2021 – Invaren van de Drie Fonteinen-boogbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi tussen Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos
Deze nieuwe Drie Fonteinenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan.

%d bloggers liken dit: