SINT-PIETERS-LEEUW: – De dienst erfgoed wil werk maken van het herstellen van kapellen in nood in de gemeente.


Jan Desmeth, burgemeester en bevoegd voor erfgoed : “We hebben in onze gemeente 48 kapellen. Om het heden beter te begrijpen, moet je je geschiedenis kennen. Het is belangrijk om ook dit erfgoed goed te bewaren. Zo lieten we vorig jaar een inventarisatie maken, met een beschrijving van het noodzakelijke groot en klein onderhoud. Tevens werd door experten een classificatie opgesteld om de waardering te beoordelen. Deze gaat van 1 tot 4 sterren. 19 stuks werden gekenmerkt met 3 of 4 sterren, waarvan er 7 eigendom zijn van gemeente of kerkfabrieken en 12 in private eigendom zijn. Ze werden door de provincie als waardevol erkend, waardoor er ook subsidies mogelijk zijn voor de renovatie ervan. Via een samenspel van externe aannemers, technische diensten van de gemeenten, de cultuurraad en vrijwilligers willen we deze goed onderhouden, uit respect voor ons erfgoed.”

Private eigenaars zullen aangeschreven worden met de vraag of ze interesse hebben in een tijdelijke overeenkomst van zakelijk recht voor de duur van de eventuele werken.
Zo verlagen we de drempel om tot een aanpak en renovatie over te gaan en kunnen we de erfgoedwaarde in stand houden.

Ben jij een handige harry of harriët en wil je graag een klein metselwerkje voor jouw rekening nemen?
Of zie je het wel zitten om wat te schilderen of kleine reparaties uit te voeren?
Neem dan contact op met erfgoed@sint-pieters-leeuw.be .

%d bloggers liken dit: