2017-09-02-zendmast-Norkring-luchtbeeldSINT-PIETERS-LEEUW: Regionaal Landschap P&Z, Pro Natura,… hebben voor de regio Pajottenland & Zennevallei een pilootzone “Groene parels en oevers in de Zenne- & Zuunvallei” (Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle) periode najaar 2018-2021 aangevraagd om mee aan de slag te gaan.

Doelstelling is om een pilootgebied uit te werken hoe beheer van landschapselementen op een gecoördineerde manier kan verlopen door samenwerking van gemeente, landbouwers, sociale economie, vrijwilligers, andere beheerders… Dit gebeurt met een digitaal systeem ‘DIPLA’ dat ook reeds toegepast wordt in de meeste andere LOB-projecten dieoveral in Vlaanderen lopen.
Financiering: Europa, Vlaanderen, provincie (plattelandsproject)

Gunther Coppens, voorzitter Regionaal Landschap P&Z: “Het project groene parels spitst zich vooral toe op het ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ (LOB). Doelstelling is om voor pilootgebieden uit te werken hoe beheer van hagen, poelen, bermen… op een gecoördineerde manier kan verlopen in samenwerking met gemeenten, landbouwers, sociale economie, vrijwilligers en andere beheerders. Acties waar we dan aan moeten denken: in kaart brengen van het landschap, overzicht van actoren die rol kunnen opnemen in landschapsbeheer, digitaal pakket om beheer van landschap te coördineren, demonstratieacties met o.a. landbouwers die rol opnemen in landschapsbeheer.

In dat kader is er nu ook de vacature verschenen voor dit project. nadien wordt dit verder met gemeenten en partners ingevuld qua zones en aanpak (voor de zomer).”