VLAAMS-BRABANT / PAJOTTENLAND: – Elf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus, samen 1.152.501 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Voor het Pajottenland & de Zennevallei kregen 2 projecten subsidies:


• Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant
In een Loket Onderhoud Buitengebied werken alle relevante partners van die regio van het buitengebied samen. In de regio’s Pajottenland & Zennevallei en Brabantse Kouters wordt er in pilootgebieden een gecoördineerd beheersysteem uitgewerkt. De klemtoon ligt op houtige kleine landschapselementen. Met voorbeeldprojecten zullen ze dit in de praktijk brengen.
Indiener: Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei
Totale projectkost: € 230.769,23
Subsidie: € 150.000

• Ontwikkeling en rendabiliteit van lokale Schaarbeekse krieken
De Schaarbeekse kriek was vroeger een heel gekend culinair product. In het Pajottenland zijn velen vragende partij om terug te starten met de professionele teelt van deze kriek. Dit project focust op de teelt van Schaarbeekse krieken in het Pajottenland zodat de zeer specifieke fijne eigenschappen ervan terug in het glas of op het bord komen.
Indiener: provincie Vlaams-Brabant
Totale projectkost: € 174.060
Subsidie: € 113.139

%d bloggers liken dit: