Politie_Politiezone-ZennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – In de ochtend van woensdag 26 september 2017 had een algemene verkeerscontrole plaats in Sint-Pieters-Leeuw. Samen met vier studenten “aspirant-Inspecteurs” en de verkeersdienst van de politiezone Zennevallei werden meerdere dispositieven opgesteld. De controle kaderde enerzijds in
de overlastproblematiek in Ruisbroek door de grote wegenwerken. Anderzijds was de controle gericht op het vrachtverkeer rijdende op de Bergensesteenweg.

Er werden verschillende inbreuken vastgesteld, onder andere voor het niet dragen van de gordel. Deze vertaalden zich in vijf onmiddellijke inningen. Drie vrachtwagens werden betrapt voor het negeren van de tonnagebeperking. Vijf processen-verbaal werden opgemaakt naar aanleiding van inbreuken inzake de verplichte inschrijving. Drie wagens werden ook getakeld omwille van niet verzekering en nog eens drie voertuigen waren niet in orde met de technische keuring. Twee voertuigen waren niet in regel inzake een verplichte vervoersvergunning. Verder werd een taxichauffeur betrapt op het niet respecteren van de taxiwetgeving en één fiscaal PV werd opgemaakt. Eén bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs en één bestuurder bleek ook niet
in regel met de rij- en rusttijden.
Meer controles volgen.

1 comment

  1. De politie ou nog meer controles moeten doen ; Wij gaan dikwijls naar de Sporthal van Ruisbroek en als wij naar huis terugrijden door de Bemt, rijden auto’s in de verkeerde richting en het is heel gevaarlijk! Groeten,
    jC Van Muylder

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: