2017-02-28-terrasSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil de komende jaren inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij terrassen en uitstallingen worden geplaatst in harmonie met hun omgeving. Vanaf 1 maart 2017 treedt een nieuw reglement in werking.

Met het reglement voor de inname van het openbaar domein “terrassen & uitstallingen” legt het gemeentebestuur enkele regels en afspraken vast inzake tijdstip en wijze van plaatsing, afmetingen en toegankelijkheid van deze inrichtingen in hun omgeving. Zo moet er steeds een voldoende ruimte obstakelvrije doorgang gegarandeerd zijn.

Daarnaast is ook automatisch het algemeen gemeentelijk belastingreglement op de inname van het openbaar domein zoals bij het plaatsen van een container, niet langer van toepassing op terrassen en uitstallingen. Daarvoor geldt immers nog een tarief van 0,50 euro / dag / vierkante meter, voor terrassen en uitstallingen bijgevolg niet meer.

Hiermee wordt voor de handelaars die het openbaar domein gebruiken rechtszekerheid gecreëerd en blijft voor het verlenen van de vergunning “terrassen & uitstallingen” de jaarlijkse kost beperkt tot een retributie van 50 euro, als dekking van de administratieve kosten.

Dit reglement is goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 december 2016 en treedt in werking op 1 maart 2017.

%d bloggers liken dit: