RSS

Sint-Pieters-Leeuw verzet zich tegen fusie van VIVAQUA met Hydrobru

20 Okt

2016-10-20-waterkraanSINT-PIETERS-LEEUW: – 9 Vlaamse gemeenten verzetten zich tegen fusie van VIVAQUA met Hydrobru.

VIVAQUA is een intercommunale die actief is in de hele watercyclus (vb. de waterproductie en –winning, de behandeling, het transport, de distributie, etc.). 15 van de 38 vennoten van VIVAQUA zijn Vlaamse gemeenten. Samen bezitten deze Vlaamse gemeenten 11,05 % van de aandelen. Zes Brusselse gemeenten (Anderlecht, Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node) zijn meerderheidsaandeelhouder met 80,76 % van de aandelen. Door de verdeling van de bestuursmandaten hebben zij ook de volledige beslissingsmacht.

Als intercommunale met vennoten uit verschillende gewesten valt VIVAQUA onder het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, gesloten tussen de drie gewesten. Dit samenwerkingsakkoord bepaalt dat VIVAQUA exclusief onder de regels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt en dat VIVAQUA op uiterlijk 30 juni 2015 de Vlaamse en Waalse gemeenten eenzijdig de mogelijkheid moest bieden om uit te treden.

Een aantal Vlaamse gemeenten wensen van dit recht gebruik te maken, dit om meerdere redenen. Zo wensen zij niet onder het toezicht te vallen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaan zij niet akkoord met het beleid van VIVAQUA en oordelen zij dat zij geen reële inspraak hebben en dat hun belangen binnen VIVAQUA onvoldoende aan bod komen. Ondanks herhaalde vragen liet VIVAQUA deze deadline zonder meer voorbijgaan.

Volgende 9 gemeenten hebben de uittreding gevraagd:
Dilbeek, Grimbergen, Kortenberg, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren en Wemmel.

Omdat VIVAQUA geen gevolg heeft gegeven aan hun herhaalde verzoeken hebben deze gemeenten VIVAQUA gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg om te horen zeggen voor recht dat zij rechtsgeldig zijn uitgetreden uit VIVAQUA en/of om de ontbinding van VIVAQUA te vragen.

Eén van de redenen waarom deze gemeenten willen uittreden is de geplande fusie tussen VIVAQUA en Hydrobru. Hydrobru is een intercommunale die actief is op het gebied van distributie van drinkwater en de opvang en riolering van regen- en afvalwater binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel de 19 Brusselse gemeenten maken er deel van uit.

De Vlaamse gemeenten hebben zich steeds verzet tegen deze fusie. Hydrobru kampt immers met een enorme schuldenberg terwijl VIVAQUA financieel wel gezond is. Door de fusie zullen de Vlaamse gemeenten, en dus ook hun inwoners, mee moeten opdraaien voor deze schulden terwijl ze er op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn. Deze fusie kan bovendien de financiële positie van VIVAQUA ernstig in het gedrang brengen, waardoor de vergoedingen waarop de gemeenten die willen uittreden, recht hebben, in gevaar kunnen komen. Daarnaast gaat het hier om een puur politieke beslissing op basis van het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er is immers voor VIVAQUA geen enkele reden om deze fusie door te voeren.

Om de belangen van alle Vlaamse gemeenten te beschermen hebben negen gemeenten VIVAQUA gedagvaard om de beslissingen van de raad van bestuur van VIVAQUA over de fusie te vernietigen en om het fusieproces op te schorten totdat er over hun uittreding is beslist. Deze zaak wordt ingeleid op 21 oktober 2016 voor de eerste kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel van Brussel.

Het uiteindelijke doel van de gemeenten is het goedkoper maken van de waterbedeling en dus ook de waterprijs voor hun inwoners. Een doel dat veel moeilijker zal worden als de Vlaamse gemeenten ook zullen moeten mee betalen voor de huidige en toekomstige schulden van Hydrobru.

 
Reacties staat uit voor Sint-Pieters-Leeuw verzet zich tegen fusie van VIVAQUA met Hydrobru

Geplaatst door op oktober 20, 2016 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: