steunpunt-groene-zorg_logoPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Steeunpunt Groene Zorg vzw ontving 20.491 euro subsidie van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling om de structurele achterstand in het aanbod van zorgboerderijen in de Vlaamse Rand weg te werken. De middelen werden verkregen voor personeel en werking.

2016-10-18-steunpunt-groene-zorgWillem Rombaut: ” De verstedelijkte omgeving maakt dat er in deze regio een potentieel hoge vraag is naar zorgboerderijen. Die vraag wordt evenwel niet aangemoedigd via de geëigende promtiekanalen van het steunpunt, uit vrees dat een toenemende vraag niet zal kunnen beantwoord worden.
Steunpunt Groene Zorg wil met dit project nieuwe zorgboerderijen actief recruteren via promotie in de diepte, met betrokkenheid van lokale actoren (gemeentebesturen, lokale verenigingen,….) Tegelijk wil het de instap voor zorgboerderijen beter verzorgen en omkaderen door de informatie en vorming tijdens de inloopfase te spreiden en los te koppelen van het screeningsmoment.”

Meer info: www.groenezorg.be

%d bloggers liken dit: