SINT-PIETERS-LEEUW: – Bekendmaking betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 ingediend door Vanlaethem-Ots nv. Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP. 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat, door ondervermelde rechtspersoon, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: Afdeling: 3, Sectie: G, perceelnummers: 54C, 54E, 57F, 57G, 57H, 83A, 87F, 87G
Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP.
Rubrieken: 2.1.2.c) – 2.1.3.1° – 2.2.1.c)2° – 2.2.2.a)2° – 2.2.2.f)2° – 3.4.1°a) – 6.5.3° – 12.1.1°b) – 12.2.1° – 15.1.2° – 15.2. – 16.3.1.1° – 17.3.2.1.1.2° – 61.2.1°
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: milieudienst, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 21/10/2016 tot 19/11/2016, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek 19/11/2016 om 11.00 uur
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.
bron: www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-milieuvergunningsaanvraag-vanlaethem-ots-nv

%d bloggers liken dit: