regionaal-landschap-pajottenland-zennevallei_logoPAJOTTENLAND / VLAAMS-BRABANT: – In totaal veertien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Een van de projecten in onze regio is “Bruegel-trail”. 

Bruegel-trail van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei:
In de voetsporen van ‘boeren Bruegel’ leren Brusselaars en toeristen het landbouwlandschap en de producenten van het Pajottenland en de Zennevallei beter kennen en waarderen. Op die manier blijft Pieter Bruegel de Oude ook na 450 jaar de connectie leggen tussen Brussel en de Vlaamse rand.

Een attractief ‘Bruegel-trail’ leidt wandelaars en fietsers langs twee beekvalleien naar een verrassend landbouwlandschap. Dit biedt directe kansen voor korte-keten landbouw (hoeveverkoop en boerenmarkten) en voor meerdaags en internationaal toerisme (extra intensief tijdens Bruegeljaar 2019). Ook functionele fiets- en wandelmobiliteit wordt opgewaardeerd.

Er worden middelen verkregen voor de externe expertise en dit ism het project Bruegelen geproefd.

Indiener: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Totale projectkost: 7.500 euro
Verkregen subsidie: 4.875 euro

Zie ook ons artikel: – Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling geeft 92.820 euro subsidie aan Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+

%d bloggers liken dit: