Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Vanlaethem-Ots nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bekendmaking betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 ingediend door Vanlaethem-Ots nv. Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP. 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat, door ondervermelde rechtspersoon, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: Afdeling: 3, Sectie: G, perceelnummers: 54C, 54E, 57F, 57G, 57H, 83A, 87F, 87G
Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP.
Rubrieken: 2.1.2.c) – 2.1.3.1° – 2.2.1.c)2° – 2.2.2.a)2° – 2.2.2.f)2° – 3.4.1°a) – 6.5.3° – 12.1.1°b) – 12.2.1° – 15.1.2° – 15.2. – 16.3.1.1° – 17.3.2.1.1.2° – 61.2.1°
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: milieudienst, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 21/10/2016 tot 19/11/2016, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek 19/11/2016 om 11.00 uur
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.
bron: www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-milieuvergunningsaanvraag-vanlaethem-ots-nv

Enervest milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van twee windturbines

windmolen-HUIZINGEN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dit ogenblik loopt er bij de gemeente Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een openbaar onderzoek (tot en met 12/05/2013 om 11.00 uur) ivm de milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van twee windturbines gelegen te 1654 Huizingen – Heideveld 52 – 54.

Enervest Project 1 nv doet een milieuvergunningsaanvraag voor de explatatie en inrichting van twee windturbines.

Rubriek 12.2.2° Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (2 transformatoren – max 3500 kVA/WT).
Rubriek 20.1.6.1° c) Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000 kW (2 windturbines – max 3 MW/WT).

Kadastrale percelen:
Huizingen: (afd. 4) sectie A nr.6 H2, nr.6 Y, nr.7 N
Lot: (afd. 5) sectie A nr98B,nr.100R, sectie C nr.401B
Sint-Pieters-Leeuw: (afd. 3) sectie F nr.403D

Tot 12/05/2013 om 11.00 uur kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=3286www.beersel.be/file_uploads/4945.pdf en www.enervest.be
2013-05-15-amacro-site

agenda: informatievergadering windenergie project Ecopower cvba en We-power nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. hebben een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Het openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2012 tot 14 februari 2012 om 11.00 uur.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Bekendmaking:
betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend door: Ecopower cvba en We-power nv. Met als voorwerp: windturbines.
Rubrieken:
Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 100 kVA (6 x 2700 kVA).
Rubriek 20.1.6.1°c): installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000 kW (15 MW).

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: dienst Leefmilieu, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 13/01/2012 tot 14/02/2012, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

De Burgemeester,
brengt ter algemene kennis van het publiek dat door hogervermelde rechtspersoon een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: afdeling 3, sectie F, perceelnummers 407K, 410D en 412D een inrichting te exploiteren zoals hoger vermeld.
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower