2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (17)SINT-PIETERS-LEEUW: – De hevige regenval van vrijdag 27 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016 hebben op verschillende plaatsen ernstige schade veroorzaakt aan bepaalde teelten. Om deze schade te laten vaststellen heeft de gemeente de intentie de landbouwcommissie samen te roepen.

De commissie tot vaststelling van schade is als volgt samengesteld :
De burgemeester, of zijn afgevaardigde, voorzitter.
De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde.
De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “ Structuur en Investeringen, van het ALV.
Een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen.
Een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur aangewezen.

Wenst u schade aan teelten te laten vaststellen, dan kan u dit melden voor 20 juni 2016. U kan dit doen via e-mail aan: landbouw@sint-pieters-leeuw.be
Mogen wij u vragen alvast volgende gegevens door te geven:
Uw naam en adres
Uw telefoonnummer/GSM nummer
De aard van het fenomeen (overvloedige regen, overstroming, hagel, wind, … )
Datum van overlast
Aantal percelen en hun ligging
Totaalbedrag raming van de schade
Wij nemen nadien contact met u op voor de verdere behandeling van het dossier.
INFO: 02 371 22 91 – landbouw@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: