2016-03-09-betonplaten_GalgstraatSINT-PIETERS-LEEUW: – Aannemer Strabo zal in opdracht van het gemeentebestuur lokale onderhoudswerken uitvoeren aan de rijweg langsheen de Galgstraat. Op diverse locaties worden de betonplaten vervangen.

Mits gunstige weersomstandigheden worden deze werken in de loop van deze week en volgende week uitgevoerd.
Het verkeer zal lokaal hinder ondervinden aan de Galgstraat thv Meersteen + tussen Herderstraat en H. Baeyensstraat.
Om de hinder tot een minimum te herleiden, worden de betonvakken hersteld met snelhardende beton waardoor deze na enkele dagen voldoende sterk zijn om belasting te verdragen.

%d bloggers liken dit: