2015-11-13-1dagnietSINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag 13 november 2015 heeft de tweede nationale actiedag tegen inbraken onder de naam “1 dag niet” plaats. Ook de politiezone Sint-Pieters-Leeuw neemt deel aan deze actie.

Het aantal inbraken blijft maar toenemen. De federale politie telde in 2014 meer dan 71 000 feiten. Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.
U kan eenvoudige maar zeer efficiënte maatregelen nemen om het risico om het slachtoffer te worden van inbraak, te verminderen.De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen van goede gewoonten. Ze zijn eenvoudig en kosten niets. Doe altijd ramen en deuren op slot, ook al u maar voor even afwezig bent. Laat uw ramen niet op kiep staan.

De politiezone Sint-Pieters-Leeuw zal op 13 november gedurende de gehele dag en deel van de nacht verschillende acties ondernemen:

•Bijkomende patrouilles gericht op inbraakgevoelige plaatsen en wijken, zowel met politievoertuigen als anonieme voertuigen
•Verhoogde zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld
•Grootschalige controleactie met vast dispositief
•Voetpatrouilles en huisbezoeken in inbraakgevoelige wijken met aandacht voor sensibilisering en DPA met medewerking van studenten van de Provinciale Politieschool (PIVO) en de gemeenschapswachter.

Hiernaast worden nog voorafgaand aan deze dag volgende initiatieven ontplooid:
•Sensibiliseringscampagne op de wekelijkse markt van Centrum Sint-Pieters-Leeuw met uitdelen flyers “tips inbraakpreventie” in samenwerking met gemeenschapswacht.
•Berichtgeving aan de plaatselijke BIN “handelaars en zelfstandigen SPL” met sensibilisering om deel te nemen.

Herbekijk ook onze reportage van vorig jaar – klik hier
Op www.1dagniet.be kan men preventietips raadplegen, leuke filmpjes bekijken en zijn of haar initiatief delen.

%d bloggers liken dit: