2015-05-12-cover-Fusies-van-politiezonesSINT-PIETERS-LEEUW: – Bij Wolters Kluwer verscheen het boek “Fusies van politiezones – Het vrijwillig samengaan: theorie en praktijk”.
In het boek komt casus politiezone Zennevallei uitvoerig aan bod. Korpschef Mark Crispel en Joëlle Brichau van politiezone Sint-Pieters-Leeuw werkten mee aan het boek.

Vrijwillige schaalvergroting is een actueel thema bij de politie. Veel politiezones zijn momenteel bezig met aftastende gesprekken of zitten al in de voorbereidende fase van een fusie. Dit roept bij de zones en gemeenten heel wat vragen op.

Deze Politiegids Fusies van politiezones bundelt de rijke en soms onthullende praktijkervaring van bijna alle politiezones die al gefuseerd zijn of momenteel in een succesvol fusieverhaal zitten.

In eerste instantie gaat de publicatie in op de verschillende beweegredenen om pistes van schaalvergroting te verkennen. Vervolgens wordt het bestaande wettelijk kader voor fusies geschetst. Daarna komen de cases van enkele gefuseerde zones aan bod. De korpschefs en medewerkers van de politiezones MidLim (voormalige PZ GAOZ & PZ Houthalen-Helchteren), Zennevallei (voormalige PZ Beersel, PZ Halle & PZ Sint-Pieters-Leeuw), Waasland-Noord (voormalige PZ Beveren & PZ Sint-Gillis-Waas-Stekene) en Lanaken-Maasmechelen (voormalige PZ Lanaken & PZ Maasmechelen) belichten telkens vanuit hun ervaring enkele thema’s die veel vragen oproepen bij een fusie.

Wat bijvoorbeeld met de korpschef? Hoe pak je de overheveling van het personeel of het patrimonium aan? Hoe zit het met de financiën en de verdeelsleutel van de gefuseerde zone? Vanuit de ervaring van de gefuseerde zones reikt de Politiegids oplossingen aan voor problemen waar men in een fusietraject tegenaan kan lopen, bijvoorbeeld omdat het wettelijk kader onvoldoende sluitend is of zelfs niet bestaat.

Op die manier wil de Politiegids Fusies van politiezones inspiratie en vooral antwoorden bieden aan zones en gemeenten die nog volop in de verkennende of voorbereidende fase van een schaalvergroting zitten.

G. Smet (editor), auteurs: J. Brichau, M. Crispel, K. Croonen, L. De Witte, F. Gevaert, L. Mares, F. Mulleners, N. Stout, J. Nijs, G. Smet, C. Suykerbuyk, S. Van den Bossche

uitgeverij: Wolters Kluwer
ISBN: 9789046583012
Prijs: € 34,00

%d bloggers liken dit: