SINT-PIETERS-LEEUW: – SP.A Sint-Pieters-Leeuw is ontstemd dat in navolging van hun 24 collega’s van de Dienst poetshulp, ook 25 medewerksters van de Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw zullen ontslagen worden.

De vanzelfsprekendheid waarmee de OCMW-diensten worden geprivatiseerd, stuit op onbegrip bij SP.A. “Deze meerderheid heeft van meet af aan beslist om hard te snoeien in de sociale uitgaven. Het OCMW wordt door N-VA en CD&V als een vervelende kostenpost beschouwd. Er moest en zou 500.000 euro worden bespaard op de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Welnu, ik ben er fier op dat SP.A er de voorbije jaren mee voor heeft gezorgd dat we in onze gemeente verschillende lokale dienstencentra, een modern woonzorgcentrum en een uitgebreide thuiszorgdienst hebben. En ja, dat daar de nodige middelen tegenover staan, is evident”, vertelt gemeenteraadslid Guy Jonville.
Geen inhoudelijk debat
De privatisering van de thuiszorgdiensten is volgens SP.A een gemakkelijkheidsoplossing. “Ook in andere gemeenten is er discussie over welke taken een OCMW moet aanbieden en wat best aan de privésector wordt overgelaten. De oplossingen zijn divers, gaande van het behoud van een sterke OCMW-dienstverlening, over de oprichting van een autonoom Zorgbedrijf tot een pure privatisering. Dit inhoudelijke debat is in onze gemeente nooit ten gronde gevoerd. Om puur ideologische redenen geeft deze meerderheid de voorkeur aan een zuivere privatisering van de dienstverlening. Dat een ultra-liberale partij zoals N-VA dergelijke oplossing verkiest, verbaast mij niets. Maar dat CD&V hier zomaar in meegaat, stelt mij zeer teleur”, aldus Jonville.
Slechtere arbeidsvoorwaarden
Intussen raakten ook details bekend over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de Dienst poetshulp. “De arbeidsvoorwaarden bij de privébedrijven die door het OCMW werden gecontacteerd zijn veel slechter dan de huidige voorwaarden: de lonen liggen ongeveer 10% lager, één bedrijf betaalt amper 9,36 euro per uur, er zijn geen of minder maaltijdcheques, geen tweede pensioenpijler, minder verlofdagen en geen of een duurdere hospitalisatieverzekering. Daar bovenop komt nog dat de privébedrijven geen of maximum 2 jaar anciënniteit willen overnemen. Dat terwijl verschillende medewerksters al meer dan 20 jaar ervaring hebben. Als dit het resultaat is van maandenlange onderhandelingen stel ik mij toch heel wat vragen bij de motivatie en de capaciteiten van het OCMW-bestuur om een gepaste oplossing voor hun personeel uit de brand te slepen”, besluit SP.A-raadslid Guy Jonville.

%d bloggers liken dit: