2015-03-17-Ulrike-Noel_meetinstrument-thuiswonende-ouderen_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Ulrike Noël uit Sint-Pieters-Leeuw, pas afgestudeerd als bachelor Ergotherapie aan de hogeschool Odisee, heeft in het kader van haar bachelorproef in een samenwerking van Odisee en de Turku University of Applied Sciences in Finland, een meetinstrument ontwikkeld om de fysieke en cognitieve capaciteiten van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. Deze Home Visit Tool kan een nieuwe hulp betekenen in het terugdrijven van de vergrijzingskost en moet ergotherapeuten ondersteunen in het verlenen van extramurale zorg.

Thuiswonende ouderen worden door de vergrijzing een steeds grotere groep. In 2000 kwam het aantal 60-plussers in België nog neer op ongeveer 21,9% van de hele bevolking, maar tegen 2050 zou dit percentage stijgen tot 32,5% van de bevolking, zo’n 3,5 miljoen Belgen ouder dan 60. Volgens de Stichting Alzheimer Onderzoek zal de sterktste toename hiervan waarneembaar zijn tussen 2010 en 2030. “In de eerste plaats betekent dit een groeiende kost binnen het gezondheidszorgbudget”, vertelt Ulrike Noël, die inmiddels aan de slag is als ergotherapeute en preventieadviseur in het rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw in Vollezele. “Omwille van deze kost spant men zich wereldwijd in om een zo gepast mogelijk beleid op te stellen voor deze problematiek. Deïnstitutionalisering en extramuralisering, wat zoveel betekent als zorgverlening buiten de muren van een instelling, vormen hier belangrijke peilers.”

Langer onafhankelijk
Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen liefst van al de nodige zorg krijgen binnen hun eigen thuissituatie in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tehuis. Vlaamse ouderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, zowel op vlak van beslissingen nemen als het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. De 21-jarige Ulrike, die met de Home Visit Tool de prijs won voor beste bachelorproef binnen Ergotherapie aan Odisee, speelde hierop in: “Net om hier een antwoord aan te bieden werd dit meetinstrument ontwikkeld. Het is enerzijds bedoeld om de fysieke en cognitieve capaciteiten van de ouderen in kaart te brengen en anderzijds richt het zich op de huisvesting of omgeving waarin de ouderen wonen.” De Home Visit Tool bestaat uit een reeks assessments die gericht zijn op de wisselwerking tussen de drie pijlers – de cliënt, zijn handelen en de omgeving- van de ergotherapie en moet ergotherapeuten zo helpen de probleempunten van de ouderen bloot te leggen en hun zelfstandigheid opnieuw te bevorderen.

Dienstencentrum Meander
De Home Visit Tool werd door middel van 12 huisbezoeken geëvalueerd, die werden georganiseerd vanuit het Lokaal Dienstencentrum Meander in Sint-Pieters-Leeuw. Ulrike hoopt dat de Home Visit Tool in de toekomst nog verder uitgetest en ontwikkeld zal worden, zodat ergotherapeuten en dienstencentra zoals Meander er een beroep op kunnen doen vanuit een preventief kader. Op basis van de resultaten kunnen dan tips en advies gegeven worden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. “Dit praktijkwerk kan gezien worden als een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een meetinstrument voor thuiswonende ouderen”, aldus Ulrike.

%d bloggers liken dit: