2015-01-30-techniekweek_05RUISBROEK: – Vorig schooljaar heeft het team van de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec een techniek opleiding gevolgd bij de provincie Vlaams-Brabant. Dit jaar zijn ze één van de gelukkige scholen, die een try-out doorlopen van de provincie.

Directrice Greta Muylaert: “Onze school kreeg vanuit het provinciebestuur heel wat uitdagend techniek materiaal ter beschikking in de school. De provincie Vlaams-Brabant werkte hiervoor samen met PMOT. PMOT is een specialist voor wetenschap en techniek. Volgende principes worden gehanteerd: technologische opvoeding kan niet zonder rekenen, taal, sociale vaardigheden en maatschappelijke inbedding.
PMOT vraagt het uitwerken van praktische voorbeelden, het maken van verhalen met een probleemstelling, de weergave van uitwerkingen volgens het DTMC model . (Denken, Tekenen, Maken, Controleren) De technocoach van de eigen school, juf Kimberly De Gheyndt, verdeelde het materiaal over de klassen. De leerlingen kregen eerst de nodige tijd om kennis te maken met dit nieuwe materiaal en om vrij te experimenteren. Van 19 tot en met 23 januari volgde een heuse techniekweek voor klein en groot. Het toonmoment op vrijdag, 30 januari was een echte tentoonstelling waar vele ouders en grootouders een kijkje kwamen nemen.”

Deze diashow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: