NEGENMANNEKE: – Maandagavond was er voor de handelaars van Negenmanneke in het Negenhof een infoavond over het parkeeronderzoek dat het Studiebureau Grontmij uitvoerde in opdracht van de gemeente. De gemeente toonde er ook de verschillende mogelijke scenario’s van aanpak. De 4 scenario’s zijn allen denkpistes die nu onderzocht moeten worden in een stappenplan.
Gisterenavond konden de handelaars reeds hun eerste opmerkingen bekend maken en op 25 februari zal er ook een inwoners infoavond georganiseerd worden zodat iedereen inspraak heeft in de plannen.

2015-01-27-infoavond-handelaars-Negenmanneke-parkeerstudie_01
Op dit moment zijn er 4 scenario’s die op tafel liggen en die onderzocht zullen worden. Elk scenario is nog flexibel aanpasbaar.

1) Het eerste scenario is heel eenvoudig. Men behoud de situatie zoals ze nu is. Dit houd in dat aan het Weerstandsplein en een deeltje van de Gustave Gibonstraat een blauwe zone zijn met maximale parkeerduur van 2 uur en dit van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur.
De gemeenschapswachten zullen dan wel extra controleren op overtredingen lang parkeren.
Doordat men de blauwe zone meer zal controleren zal er een hogere parkeerrotatie ontstaan. Maar zal het parkeer probleem niet volledig oplossen.

2014-08-04-centrum_NEGENMANNEKE_032) Bij het tweede scenario gaat men het volledige studiegebied bekijken.
In het centrum, de commerciële kern van Negenmanneke, zou men een volledige blauwe zone aanleggen met maximum parkeertijd van 30 minuten. Dit is een voorstel, een idee het kan ook 1 uur worden dat is bespreekbaar. De uren zouden dan zijn van 8 uur tot 18 uur en dit van maandag tot en met zaterdag. Reeds vanaf 8 uur omdat bijvoorbeeld op zaterdag al heel wat handelszaken om 8 uur open zijn.
Ook de rest van het gebied, de dorpskern en wijk Negenmanneke aan de oostkant van de Bergensesteenweg (Brusselbaan, Bezemstraat, LA Schockaertstraat,…), wordt dan zoals voorgesteld door het studiebureau blauwe zone en daar mag je dan maximaal 2 uur parkeren met parkeerschijf van 9 tot 18 uur van maandag tem. zaterdag. Maar daar wordt dan wel ook een systeem van bewonerskaart ingevoerd waarvan de eerste gratis.
Er kunnen ook bedrijfsabonnementen afgegeven worden voor mensen die in die zone moeten werken en bijvoorbeeld ook schoolabonnementen voor de leerkrachten van St-Steven. De controle kan uitgevoerd worden door de gemeenschapswachten.
In de Albert van Cotthemstraat blijft een klein stukje voorbehouden zoals nu reeds is, als parkeerplaats voor lichte vrachtwagens en vrachtwagens.
Door al deze maatregelen krijgt men een hogere parkeerrotatie in het hele gebied van Negenmanneke.
Als technisch snufje kan men als er genoeg budget is eventueel in het wegdek parkeersensoren aanbrengen. Zo kan men zelf vanop afstand zien dat er wagens langer dan 2 uur staan en kan men extra controles laten uitvoeren. Tevens kan men met dynamische borden aangeven waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn.

2014-08-04-centrum_NEGENMANNEKE_043) Bij het derde scenario gaat men nog groter dan moet je het gebied Negenmanneke, dus de bebouwde kom bekijken . (Dus ook aan de overkant van de Bergensteenweg: Koning Albertstraat, Groot Bijgaarden straat,…). Het commerciële centrum is zoals in scenario 2 de rest van het volledige gebied is blauwe zone 2 uur parkeren.
Daarbij gaat men voorstellen om betalende bewonerskaart in te voeren. Daardoor gaat men meer naar een sturend beleid. Men gaat daar het signaal geven dat innemen van openbaar domein als parkeerplaats mag maar het is geen evidentie meer er is een prijskaartje aan verbonden.
Ook wil men met dit scenario de problemen die men meer en meer ziet zoals bestelwagens die lang parkeren aanpakken. In verscheiden straten zullen dan verkeersborden E9b (Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s) geplaatst worden.
Dit 3de scenario heeft de grootste investeringskost.

4) Er is ook een vierde scenario voor de toekomst. Voor over enkele jaren als de Bergensesteenweg heraangelegd is. Omdat er dan op de ventwegen van de Bergensesteenweg ook extra openbare parkeerplaatsen komen waar men dan 2 uur zou mogen parkeren. In de rest van het gebied zullen er dan zones van een half uur, één uur en twee uur parkeren zijn . En kan men bewonerskaarten aankopen.
2015-01-27-infoavond-handelaars-Negenmanneke-parkeerstudie_02
Johan Persoons, diensthoofd mobiliteit: “De vier scenario’s zijn denkpistes dus nu kunnen we alle kanten op. Gaan we al dan niet werken met bewonerskaarten, betalend niet betalend, … Dat zijn zaken die nu moeten onderzocht worden in de loop van het jaar.”

Jan Desmeth schepen mobiliteit en verkeer: ” In de voorstellen ziet u bewonerskaart al dan niet betalend. Als dit betalend zou ingevoerd worden zullen we dit zeker niet doen om de kas te spijzen. Maar wel om het openbaar domein vrij te maken en te zorgen dat men vlotter kan parkeren.
We zullen daarom ook niet samenwerken met een parkeerbedrijf die de controles uitvoert. Want dat zijn mensen die de kassa graag horen rinkelen. De handhaving zal bij ons gebeuren door de dienst gemeenschapswachten. We willen ook de bewoners terug stimuleren om hun eigen garage of oprit te gebruiken als parkingplaats.
Het grote voordeel maar tevens ook nadeel van parkeren is dat niet alles vanuit de hogere overheid is vastgelegd. Dit wil zeggen , we hebben hier een aantal scenario’s op tafel bijvoorbeeld parkeren 30 min, één uur, twee uur,… bewonerskaart gratis of betalend,… eigenlijk zijn dat allemaal variabelen die open liggen. En dit is dan ook de reden waarom we met een stappenplan werken.
Zo kwam het studiebureau reeds uitleg geven aan het college en aan de commissie mobiliteit en openbare werken. Nu is er de samenkomst met de handelaars en op 25 februari is er een infoavond in de parochiezaal voor de bewoners van Negenmanneke. En daar willen we dan een oproep doen om een werkgroep samen te stellen om over alle aspecten te discussiëren. En met die werkgroep willen we tussen maart en oktober verschillende malen samen komen om eigenlijk pas tegen eind 2015 te landen. Daarna zal er een uitspraak zijn die de gemeenteraad toekomt.

Maar wat we ondertussen wel al willen doen is de bestaande toestand aan het Weerstandsplein, namelijk het beperkt parkeren van twee uur , dat is al 10 à 15 jaar zo, nu doen naleven. We zouden daarmee beginnen vanaf 1 maart. Waarom dan pas omdat we tegen dan oa. via de infoavond en flyers bij de winkels de mensen kunnen inlichten dat er gecontroleerd zal worden. Zo wordt minstens de huidige situatie gehandhaafd.” aldus schepen Jan Desmeth.

2014-08-04-centrum_NEGENMANNEKE_01-kerkInfoavond inwoners Negenmanneke – parkeerstudie

Op woensdag 25 februari 2015 worden de inwoners van Negenmanneke en alle andere geïnteresseerden uitgenodigd voor een infoavond waar het parkeeronderzoek door het Studiebureau Grontmij wordt toegelicht. Daarnaast wordt het startconcept voorgesteld van de verschillende mogelijke scenario’s evenals het plan van aanpak.

Wanneer: woensdag 25 februari 2015 om 19.30 uur.
Waar: Parochiezaal Negenmanneke – Gaston Deruyverstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw (ingang parking naast de zaal via de L.A. Schokaertstraat 28b).

Zie ook ons artikel van 05/12/2014 – Resultaten parkeerstudie Negenmanneke

%d bloggers liken dit: