ZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – De Artsenkring van Halle en Omgeving overhandigde op haar jaarlijkse congres voor huisartsen, specialisten en andere zorgverleners in ’t Vondel in Halle een cheque van 750 euro aan de vzw Smile to Me uit Sint-Pieters-Leeuw.
2015-01-21-artsenkring-Zennevallei-schenkt-750euro
“Smile to me! VZW”is een organisatie die een onvergetelijke dag wenst te bezorgen aan ‘anderskinderen’ (kinderen met een zwaar fysieke beperking). Het geld dat de vzw nu ontvangt komt uit de kas van de Artsenkring, die hoofdzakelijk gevuld wordt met lidgelden van de leden.

logo_artsenkring-HalleArtsenkring Halle en omgeving bestaat uit 101 huisartsen werkzaam in verscheidene gemeenten in de buurt: Sint-Genesius-Rode, Halle, Pepingen, Beersel, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw. De basisdoelen van onze kring zijn: het organiseren van de wachtdienst (Wachtpost Zennevallei), het opstellen van een navormingsaanbod, optreden als aanspreekpunt voor de huisartsen binnen ons werkgebied, samenzitten met specialisten en andere eerstelijnswerkers om de samenwerking te optimaliseren (multidisciplinair werken), zich bezighouden met elektronische communicatie,…

Het einddoel van onze vzw is “een sterk eigen en gestructureerd eerstelijnszorgnet uitbouwen met de huisarts als spilfiguur. Een vzw die met 1 stem spreekt en voldoende ‘power’ heeft op het terrein om de discussies met de tweede lijn en de overheid aan te gaan”.
Met Artsenkring Halle en omgeving willen we veranderingen vanuit de basis, en niet vanuit overheden, uitbouwen zodat er een grotere impact is op het werkterrein. We willen een eigen, goed georganiseerd (thuis-)zorgnet ontwikkelen naast de intramurale zorg. Dit NIET via opgelegd structuren maar via losse, steeds in ontwikkeling zijnde samenwerkingsverbanden die zich ontwikkelen rondom de patiënt.
Het zijn deze samenwerkingsverbanden die zich vertalen in concrete projecten en werkgroepen, welke altijd op een spontane manier zijn ontstaan.
Zo hebben we een diabeteswerkgroep bestaande uit afgevaardigden van alle disciplines die in contact komen met diabetespatiënten: de huisarts, podologen, diëtisten, verpleegkundigen, een endocrinoloog, …
Ook in onze werkgroep “kindplatform” wordt er multidisciplinair samengewerkt om, onder andere, een beeld te krijgen van wat er allemaal bestaat in de regio voor kinderen met complexe problemen. We tekenen samen een kaart uit met sport- en opvangmogelijkheden, … maar ook met wie er zich in de regio bezighoudt met deze problematiek (logopediste, orthopedagogen, kiné’s, CLB’s,…).

Artsenkring Halle en omgeving vindt onderdak in het Medisch Huis, Alsembergsesteenweg 89 te Buizingen. In dit medisch huis bevindt zich ook Wachtpost Zennevallei, een locatie waar de inwoners van onze regio terecht kunnen voor de huisarts van wacht. (zie artikel 27/08/2012)

%d bloggers liken dit: