Guy Jonville en David Van Vooren
Guy Jonville en David Van Vooren

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse oppositie partij SP.A laat in een persbericht weten tevreden te zijn met plan voor uitbreiding van de schoolcapaciteit door de meerderheid van N-VA en CD&V, maar extra maatregelen blijven volgens SP.A nodig.

SP.A gemeenteraadslid Guy Jonville en politiek secretaris David Van Vooren:
Het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil de komende jaren een 400-tal extra plaatsen creëren in de Leeuwse basisscholen. Zo is het bestuur onder meer van plan om een nieuwe lagere school met een capaciteit van 300 kinderen te bouwen in Zuun of Negenmanneke. Den Top wordt uitgebreid. In Oudenaken/Berchem komt er een kleine dorpsschool. (Zie artikel van 10/12/14)

SP.A is tevreden met deze plannen. Sedert begin 2013 dringt SP.A via vragen aan het gemeentebestuur, tussenkomsten in de gemeenteraad en communicatie in de pers aan op investeringen in bijkomende klassen daar waar het nodig is. Met name in Leeuw-Centrum, Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun. Tot voor kort hield de meerderheid halsstarrig vast aan haar plannen voor een nieuwe school in Sint-Laureins-Berchem, zonder oog te hebben voor het tekort aan onderwijscapaciteit in de andere deelgemeenten. We zijn zeer tevreden dat het Gemeentebestuur mede door onze tussenkomsten intussen van mening is veranderd.
Toch zijn er volgens SP.A drie belangrijke tekortkomingen in het scholenplan: het gebrek aan oplossingen voor volgend schooljaar, geen uitbreiding in Ruisbroek en onduidelijkheid over de financiering van de extra plaatsen.

Nood aan dringende oplossingen voor volgend schooljaar
Dit schooljaar vonden 69 kinderen geen plaats in een kleuter- of lagere school in onze gemeente. Door de toename van het aantal kinderen zal dit aantal volgend schooljaar wellicht nog hoger liggen.
De inrichting van een eerste en tweede leerjaar in Oudenaken is pas voorzien in 2016-2017. De timing voor de uitbreiding van Den Top en de bouw van een nieuwe school in Zuun of Negenmanneke is nog niet gekend, maar dit zal meerdere jaren in beslag nemen.
Daarom dringt SP.A aan op snelle maatregelen om al vanaf volgend schooljaar extra capaciteit te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door de plaatsing van tijdelijke containerklassen aan de bestaande scholen. Dat is geen ideale maatregel, maar wel beter dan tientallen kinderen geen plaats te kunnen bieden.

Plaatsgebrek in Ruisbroek
Dit schooljaar werden in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer 22 kinderen geweigerd wegens plaatsgebrek. In Jan Ruusbroec waren dit er 24. Het scholenplan voorziet enkel in een vernieuwing van Wegwijzer, niet in een uitbreiding.
SP.A vindt dat alle kinderen uit Ruisbroek de kans moeten krijgen om in hun dorp naar school te gaan. SP.A dringt er daarom op aan om te onderzoeken of en hoe de capaciteit van de gemeentelijke basisschool Wegwijzer kan worden uitgebreid.

SP.A tevreden met plan voor uitbreiding schoolcapaciteit, maar extra maatregelen blijven nodig
Het scholenplan maakt deel uit van een masterplan voor de gemeentelijke gebouwen. Opvallend is dat –in tegenstelling tot de meeste andere projecten- geen budget wordt meegedeeld voor de bouw of renovatie van de schoolgebouwen. Voor de nieuwe school in Zuun of Negenmanneke (goed voor 300 van de 400 extra voorziene plaatsen) wordt expliciet gesteld dat deze er enkel komt indien de Vlaamse overheid met de nodige middelen over de brug komt.

Dat geld is er volgens SP.A, het wordt enkel ingezet voor de verkeerde dingen. Voor de bouw van het nutteloze congres- en cultuurcentrum in Ruisbroek is de Vlaamse Gemeenschap bereid om 40 miljoen euro op tafel te leggen. De gemeente wil hier nog 6 miljoen euro bovenop doen. Dit bedrag volstaat ruimschoots om alle plannen voor de renovatie of bouw van schoolgebouwen te realiseren. Als er keuzes moeten worden gemaakt, verdienen investeringen in onderwijs voor SP.A de absolute prioriteit.

%d bloggers liken dit: