SINT-PIETERS-LEEUW: – De oude school aan de Topstraat, alsook de gemeentelijke loods zijn niet langer in gebruik door de gemeente: de afgelopen twee jaar zijn de school en de technische diensten verhuisd naar respectievelijk de nieuwe gebouwen aan de Garebaan en de site aan de Pepingensesteenweg 250 (aan het recyclagepark).
2013-06-13-oude-school-Den-Top  2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren-04-kader
Volgens het College van Burgemeester en Schepenen zijn deze gronden gelegen in een woonomgeving en minder geschikt voor functies van openbaar nut. Daarom hebben ze in het nieuw “Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” geopteerd dat de bestemming  dienovereenkomstig aangepast zal worden en de gronden verkocht zullen worden.
De opbrengst (schatting 1 350 000 Euro) zal geïnvesteerd worden in nieuwe en betere gebouwen.

1 comment

Comments are closed.

%d