ZUUN: – In het nieuwe “masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium” staat dat het Vredegerecht een waardige huisvesting moet krijgen in de gemeente.
2014-12-11-vredegerecht_Ruisbroek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw
De erbarmelijke huisvesting van het vredegerecht in de Villalaan te Ruisbroek is niet langer aanvaardbaar. Het gebouw is ook niet echt geschikt voor de functie van een vrederegrecht. Aan de FOD justitie is voorgesteld om het Vredegerecht over te brengen naar het gebouw van het huidige bibliotheekfiliaal in Zuun (A. Quintusstraat, voormalige pastorie). Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermakte geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, dat bovendien zeer centraal gelegen is en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente.
Het bibliotheekfiliaal van Zuun verhuist naar uitleenpunt Wildersportcomplex (Zie ons artikel van gisteren – KLIK HIER).

De gemeente is bereid 40 000 euro te investeren om de kleine aanpassingen te doen. De federale overheid betaalt deze investering via de maandelijkse huur terug. We wachten op groen licht van de FOD Justitie en de FOD Financiën (registratie en domeinen).

Het huis aan de Villalaan, waar het vredegerecht thans nog gevestigd is, zal na de verhuis van het vredegerecht worden verkocht (schatting 300 000 euro).

%d bloggers liken dit: