2014-11-21-LEWE_vooroorlogse-politieke-geschiedenis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Jan De Backer schreef voor De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) een nieuw boekje onder de titel: “De vooroorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”.

Dit werk sluit aan bij de in 2008 verschenen studie “De naoorlogse politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw”. De studie die vandaag wordt voorgesteld vervolledigt de politieke geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw. Ze keert terug in de tijd, uiteraard in de mate dat de gegevens beschikbaar zijn in de verschillende archieven.

Jan De Backer: ‘ Dit nummer situeert de historische context van de gemeentepolitiek. De studie vermeldt de samenstelling van de colleges van burgemeester en schepenen vanaf de Hollandse periode en geeft de verkiezingsresultaten vanaf 1921. Vóór WOI wordt de gemeenteraad steeds voor de helft herverkozen: hier worden de verkozenen vermeld vanaf 1851.

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op het heemblad LEWE (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde.
Het boekje is ook afzonderlijk verkrijgbaar voor 4 euro in de hoofdbibliotheek of bij de secretaris van de werkgroep voor Streek- en Volkskunde Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

%d bloggers liken dit: