RUISBROEK: – Op 4 oktober 2014 organiseert Bart Anneessens Cops ‘het Ruisbroeks Kermisbal’ vanaf 13 uur in zaal Concordia in Ruisbroek met doorlopende optredens van Benny Michiels, Bart, Luc Jones, De Kozzes, Hanny D, Juul Kabas en Sabine.
2014-09-25-aankondiging-ruisbroeks-kermisbal
Op 25 oktober organiseert men ‘Het Groot Leeuws Festival’ in Ons Huis in Ruisbroek met optredens van Lindsay, Elke Taelman, Lana Vega, Benny Michiels, Luc Jones, Gwendolina en orkest Octopus.
De toegang is telkens gratis!

‘Groot Leeuw Swingt’ werd opgericht door voorzitter Bart Anneessens Cops met als primair doel de inwoners van Groot Leeuw te verenigen door laagdrempelige feesten en festivals te organiseren. Zodat iedereen probleemloos kan participeren. Het bestuur is in handen van voorzitter en oprichter Bart Anneessens Cops, ondervoorzitter Willy Delantsheer, secretaris Eddy Donvil en de bestuursleden. De erevoorzitter van de vereniging is Theo Cops.
2014-10-25-affiche_2de-leeuws-festival  2014-10-04-affiche-kermisbal
Sinds de prille oprichting heeft men al 49 actieve leden, lidmaatschap kan men dagdagelijks verwerven in het ledenlokaal in Cafe Ons Huis in Ruisbroek, indien men zich achter de primaire doelstelling wil scharen. Voorzitter Bart Anneessens Cops: “We gaan om te beginnen ‘Groot Leeuw’ sociaal op de kaart zetten met grootse evenementen. Dit om verdere individualisering en verbrusseling in deelgemeenten als Ruisbroek, Negenmanneke, Zuun enzoverder tegen te gaan. Mensen van alle slag, moeten elkaar dringend terug leren kennen. Dat is niet enkel goed voor het sociale aspect maar ook voor de leefbaarheid, veiligheid en netheid van de straten. Kortom niet op de bank blijven zitten en klagen, maar in actie schieten! Een sfeer van positivisme en vooral van vrije ‘wil’ tonen. ‘Willen is kunnen’ is dan ook de slogan van de vereniging.”

%d bloggers liken dit: