RUISBROEK: – Vanaf vandaag kunnen ondernemers beroep doen op de nieuwe bedrijvenzone Ruysbroeckveld in Sint-Pieters-Leeuw. Deze nieuwe zone moet ondernemers en ondernemingen, zowel klein als groot, stimuleren om hun beroepsactiviteiten in de regio te vestigen of uit te breiden. Dankzij de flexibele mogelijkheden kunnen geïnteresseerden in functie van hun behoeften zelf de oppervlakte bepalen van hun perceel met een minimum van 5.000 m².
2014-06-30-rusbroekveld_01
Momenteel worden alle terreinen binnen het plangebied gebruikt voor landbouw. Het plangebied strekt zich vandaag als een open vlakte uit van aan het Kanaal Brussel-Charleroi tot aan de Bergensesteenweg. Een aantal percelen van het plangebied sluiten aan op het kanaal. Langs het kanaal ligt naast een belangrijke ontsluitingsweg (Groot-Bijgaardenstraat) eveneens een alternatieve fietsverbinding. Verder langsheen de Edward de Baerdemaekerstraat en de Frans Baesstraat ligt de woonwijk Wilderveld. Vanuit deze straten zijn doorzichten naar het open gebied Ruysbroeckveld behouden. Het groene karakter van deze straten is een belangrijke troef.

Met een totale oppervlakte van bijna 8 hectare moet dit project meer ruimte bieden om te ondernemen en op korte termijn ook de werkgelegenheid in de regio stimuleren.

De bedrijvenzone houdt ook maximaal rekening met de omliggende woonzones en het behoud van de omliggende natuur. Door het voorzien van een ruime groenbuffer en een later aan te leggen parkzone wordt de bedrijvenzone maximaal ingepast in het landschap.
2014-06-30-rusbroekveld_02groenzone  . 2014-06-30-rusbroekveld_02-bedrijventerrein
De bedrijvenzone Ruysbroeckveld is opgedeeld in een aantal loten en het verkavelingsplan werd zo opgesteld dat de percelen beantwoorden aan de flexibele en wisselende ruimtebehoefte van bedrijven. De loten met een oppervlakte van circa 1.250 m² worden samengevoegd tot grotere gehelen met een minimale perceeloppervlakte van 5.000 m². Er is geen maximum perceeloppervlakte opgelegd.

Nog dit jaar zullen de infrastructuurwerken starten en afhankelijk van de weersomstandigheden zal de bedrijvenzone bouwrijp zijn vanaf midden 2015.

Voor meer informatie over de bedrijvenzone Ruysbroeckveld kan u terecht op: www.ruysbroeckveld.be

%d bloggers liken dit: