GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond als agendapunt: Parkeerverordening Ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen.

Het ontwerp ‘verordening parkeren’ kreeg eerder reeds
– gunstig advies commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Landbouw van 12 september 2013;
– gunstig advies Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant van 6 mei 2014;
– gunstig advies Gecoro van 2 april 2014;
– bijkomend gunstig advies (op vraag van de Gecoro) van de huisvestingsmaatschappijen inzake de 1/1 verhouding van parkeerplaatsen bij sociale woningen.
Vanuit de ervaring met aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden enkele wijzigingen aan het voorontwerp van verordening voorgesteld.

parking-bordLuc Deconinck, burgemeester: “Om de stijgende druk op de parkeerplaatsen op het openbaar domein op te vangen, zal de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen goedkeuren. In deze verordening wordt het minimum aantal parkeerplaatsen op privé-domein bij elke nieuwbouw en renovatie bepaald.

Zo zal voor een eengezinswoning één parkeerplaats per begonnen schijf van 130 m2 moeten voorzien moeten worden. Voor meergezinswoningen zal dit één parkeerplaats zijn voor elke woning kleiner dan 70 m2, twee parkeerplaatsen voor woningen tussen 70 en 200 m2 en 3 parkeerplaatsen voor woningen boven 200 m2, alsook één bezoekersparking per vijf woongelegenheden.
Wat betreft gebouwen voor kantoren, handel, diensten, vrije beroepen (winkels, warenhuizen, cafés, dokterspraktijk, apotheek, kinépraktijk, enz.) geldt volgende normering:
– 0 m2 < 150 m2 : 0 parkeerplaatsen
– 150 m2 < 300 m2 : 1 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2 – > 300 m2 : 2 parkeerplaatsen per begonnen schijf van 75 m2

Indien in een gebouw wonen en andere functies aanwezig zijn, mag het vereiste minimale aantal parkeerplaatsen voor het wonen verminderd worden met het aantal parkeerplaatsen vereist voor de andere functies indien deze ook permanent opengesteld worden voor de bewoners.
Voor alle andere gebouwen en woningen, die niet beschreven staan, kan men de normen nalezen in de verordening zelf.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt deze beslissing samen met de verordening voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie Vlaams-Brabant.”

%d bloggers liken dit: