RUISBROEK: – zaterdag werd de buurtparking op de Meerweg geopend door het gemeentebestuur en de buurtbewoners. Enkel buurtbewoners kunnen mits het aanschaffen van een bewonerskaart (€ 100 per jaar) parkeren op deze nieuwe buurtparking. Op de Meerweg zelf mag men nog steeds parkeren zonder bewonerskaart. De buurt is blij met deze oplossing.
2014-06-21-parking-Meerweg_01
De renovatie van de Molens van Ruisbroek, mogelijk gemaakt via een BPA uit 2003, leverde enkele jaren later de komst van een 50-tal extra gezinnen op. Destijds werden er te weinig parkeerplaatsen voorzien. De afgelopen jaren leverde dit een parkeerprobleem op in de Meerweg.

Tijdens de gesprekken in 2013 tussen het gemeentebestuur en het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal kwam de opportuniteit ter sprake, waarbij de gemeente een aanpalend stuk grond van 1.100 m2 kon huren voor het aanleggen van een buurtparking. De gemeente greep deze kans en vandaag is de buurtparking een feit. Met de inkomsten van de bewonerskaart betaalt de gemeente de jaarlijkse huur van het terrein zodat de operatie kostenneutraal is.Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth verwees in zijn toespraak naar de parkeerverordening, die aanstaande donderdag op de agenda van de gemeenteraad staat.
2014-06-21-parking-Meerweg_02 2014-06-21-parking-Meerweg_05
2014-06-21-parking-Meerweg_07Jan Desmeth : “We zijn vandaag heel blij dat we deze oplossing aan de inwoners van de Meerweg kunnen aanbieden. Enkele jaren geleden kwamen er 50 woongelegenheden bij met een te beperkt aantal parkeerplaatsen. Dat willen we in de toekomst vermijden!
Aanstaande donderdag 26 juni 2014 leggen we een parkeerverordening ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad, waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Het beschrijft het minimum aantal parkeerplaatsen op privé domein bij elke nieuwbouw of grote renovatie. Voor bijvoorbeeld 50 lofts tussen 70 en 200 m2 zal deze parkeerverordening de aanleg van 100 parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners en 10 parkeerplaatsen voor bezoekers opleggen. Het verschil is vrij groot, maar het is één van de noodzakelijke maatregelen om in de toekomst de parkeerproblemen onder controle te houden.

De gemeente heeft de nodige ambtenaren aangesteld om de controle op het gebruik van de bewonerskaarten af te dwingen, voor, tijdens en ook na de gewone werkuren. De politie zal parallel de controle op het parkeergedrag in de straat zelf op zich nemen.

2014-06-21-parking-Meerweg_06Jan Desmeth : “Goede afspraken maken goede vrienden. Een dergelijke buurtparking zonder controle en handhaving heeft ook geen zin. De samenwerking tussen gemeente en politie is noodzakelijk om geen absurde toestanden te krijgen, waarbij er wel gecontroleerd zou worden op het gebruik van de bewonerskaarten op de buurtparking, maar foutparkeerders in de straat ongemoeid zouden gelaten worden. De inwoners zouden dat niet kunnen begrijpen en terecht. Vanaf begin 2015 zal dit door één en dezelfde persoon (gemeenschapswachters) kunnen gebeuren.”

Tenslotte bedankte Jan Desmeth iedereen die aan het project had meegewerkt, zowel de technische diensten als het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, zonder wiens hulp dit project onmogelijk gerealiseerd had kunnen worden.

%d bloggers liken dit: