2014-04-28-waterlopenVLAAMS-BRABANT: – Voortaan is alle planologische informatie van de provincie Vlaams-Brabant digitaal beschikbaar via het nieuwe provinciale geoloket Ruimtelijke Ordening.

Wie op zoek is naar de bouwvoorschriften die gelden op een bepaald perceel, kan vanaf nu terecht op het nieuwe geoloket van de provincie Vlaams-Brabant’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. ‘Het geoloket voor ruimtelijke ordening bundelt alle bestemmingsinformatie op kaart zodat het een eerste hulpmiddel is om te achterhalen welke plannen gelden op een bepaalde plaats. De gemeentelijke, provinciale én gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en BPA’s zijn samen gebracht in 1 loket. Waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht. Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om te kijken of een bepaald perceel in overstromingsgevoelig gebied gelegen is zonder dat men daarvoor naar het gemeente- of provinciehuis moet gaan. We bieden hiermee zeer toegankelijk informatie aan, zowel aan burgers als aan professionelen’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/geoloketten

%d bloggers liken dit: