2013-12-17-molens-RuisbroekRUISBROEK: – Op de gemeenteraad van donderdag staat de betalende bewonerskaart voor de nieuwe openbare parking aan de Meerweg op de agenda, een punt waar Groen Sint-Pieters-Leeuw het niet mee eens is.

Jenny Sleeuwaegen: ‘ De Meerweg was een rustige straat in Ruisbroek, met voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. Tot het vorige bestuur toelating gaf om in het oude gebouw van de Molens van Ruisbroek lofts in te richten, die mochten gebouwd worden zonder voldoende parking te voorzien voor de 50 extra gezinnen.
Het bestuur heeft zich door geldhonger laten leiden, zij zagen de extra belastinginkomsten van deze nieuwe gezinnen maar al te graag komen. De klachten van de vroegere en nieuwe bewoners werden jarenlang genegeerd, de verkeersonveilige situaties die door het foutparkeren ontstonden moesten de mensen er maar bij nemen. Nu wil het bestuur eindelijk maatregelen nemen en een terrein, eigendom van Waterwegen en Zeekanaal huren om er een buurtparking van te maken.

Het siert het bestuur dat ze eindelijk maatregelen nemen maar de concrete uitwerking laat heel wat te wensen over.
Bewoners moeten 100 euro betalen voor een bewonerskaart, moeten financieel bijdragen aan de oplossing van een probleem dat enkel door een foute beslissing van het bestuur ontstaan is! Wij vinden dat het bestuur zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de kosten van de parking moet dragen en deze kosten niet mag afwentelen op de bewoners. Wij pleiten voor een gratis bewonerskaart, één per gezin en enkel voor de wagen ingeschreven op het adres op de Meerweg. De nummerplaat moet op de bewonerskaart vermeld worden, zodat we zeker kunnen zijn dat de kaart niet wordt doorgegeven aan mensen die niet aan de Meerweg wonen.

Groen vreest dat het bestuur deze betalende bewonerskaart nu invoert als een kleine maatregel in een kleine zone, maar dat dit later kan gebruikt worden om vergelijkbare maatregelen te nemen in andere reeds overbevolkte wijken waar het bestuur toch vrolijk toestemming geeft om bij te bouwen. Denken we maar aan de bloemenwijk, de Wittoucksite, het centrum van Negenmanneke, de Kerkstraat in Ruisbroek. Zo wil de meerderheid de Leeuwse bevolking verplichten het gat in de gemeentefinanciën te dichten: ofwel heb je een villa met garage en bijhorende hoge onroerende voorheffing, ofwel heb je een bescheiden woning of appartement en betaal je extra om te mogen parkeren.’

%d bloggers liken dit: