gemeentehuis_SINT-PIETERS-LEEUWSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 3 maart 2014 zal het afleveren van een uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, niet meer door de lokale politie gebeuren maar door de gemeente. Alle inwoners kunnen dan bij de bevolkingsdienst terecht voor een uittreksel. Het is een officieel document dat een opsomming geeft van mogelijke veroordelingen. Het vermeldt jouw eventuele strafrechtelijk verleden.

Soorten uittreksels

  • Model 595 is het basisdocument.
  • Model 596.1 voor gereglementeerde activiteiten en beroepen.
  • Model 596.2 voor een beroep of activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Dit model vereist een bijkomende controle door de politie.

Hoe kan je een uittreksel aanvragen?
De aanvraag gebeurt door de burger:

  • aan het loket;
  • online via de website http://www.sint-pieters-leeuw.be/strafregister;
  • per e-mail: strafregister@sint-pieters-leeuw.be (download het formulier via de website hierboven);
  • per brief: Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, dienst Bevolking, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt);
  • per fax: 02 377 72 26 (reden vermelden waarvoor je het nodig hebt).

Wie kan een uittreksel afhalen?
Het uittreksel mag je zelf afhalen vijf werkdagen na de aanvraag bij de dienst Bevolking tenzij anders bepaald (model 596.2). Indien je niet zelf kan komen om het af te halen, mag dit ook gebeuren door een derde. Diegene die het getuigschrift komt afhalen, moet dus zowel zijn eigen identiteitskaart als een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever meebrengen en een volmacht.

Wat kost het?
Een uittreksel uit het strafregister kost 5 euro, te betalen bij afhaling. Bepaalde uittreksels zijn vrijgesteld van de belasting op administratieve stukken (bv. voor sollicitatie).

%d bloggers liken dit: