2014-01-26-nieuwjaarsfeest-Davidsfonds_10SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Davidsfonds besliste unaniem om het Vic Feytons Erediploma 2013 toe te kennen aan Ridder Jozef Sluys.
Het Erediploma werd vanmiddag in Coloma in ontvangst genomen door zijn vrouw.
Gastspreker van het nieuwjaarsfeest was Mieke Vanhecke, Directeur-generaal van het Vlaams ecretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Patrick Riguelle en Jan Hautekiet.

Het erediploma werd in ontvangst genomen door zijn echtgenote Griet. De laureaat die zelf niet aanwezig kon zijn, brak in zijn dankwoord, uitgesproken door zijn zoon, een lans voor meer klassieke muziek op radio en televisie, ook op meer populaire zenders, een knipoog naar Jan Hautekiet die tijdens deze Nieuwjaarsviering samen met Patrick Riguelle de muzikale omlijsting schitterend verzorgde.

De gelegenheidstoespraak werd gehouden door Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Zij betreurde de pogingen van de overheid de voorbije paar jaren, om zich feitelijk te mengen in het pedagogisch project van de scholen door er ook de subsidievoorwaarden aan te koppelen. Ze stelde dat het een inbreuk is op het vrij initiatief van onderwijs, maar ook dat het leidt tot een “eenheidsworst” van onderwijsaanbod en dus tot kwaliteitsverlies.

Deze diashow vereist JavaScript.


De heer Sluys was jarenlang de organist van de Sint-Michielskathedraal te Brussel. Als artiest van wereldniveau trad hij op van de Verenigde Staten tot Nieuw-Zeeland, van Mexico tot Zuid-Afrika en tot in de vroegere Sovjet-Unie. Eind 2012 rondde hij zijn artistieke loopbaan af en begin 2013 schonk hij zijn schitterend persoonlijk archief aan “Archief en Museum voor het Vlaams Leven” te Brussel, waardoor het ook bewaard en toegankelijk blijft voor het brede publiek.

Hij is zonder meer de grootste artistieke ambassadeur die Sint-Pieters-Leeuw de voorbije decennia heeft gehad. In 2009 werd hij verheven in de adelstand. Van de pauselijke vertegenwoordiger kreeg hij het Silvesterkruis, de op twee na hoogste kerkelijke onderscheiding.

Jan De Backer : “Het bestuur is al jaren vol bewondering voor zijn unieke en indrukwekkende loopbaan in binnen- en buitenland. Het is een uitgelezen gelegenheid om deze prominente inwoner van Sint-Pieters-Leeuw te vieren en zijn werk nog eens extra onder publieke de aandacht te brengen.”

Het Erediploma is genoemd naar Vic Feytons, een kwarteeuw lang de Davidsfondsvoorzitter en eerste Cultuurraadvoorzitter, tot zijn overlijden in 1997. Het wordt uitgereikt op het voor Nieuwjaarsfeest, dat plaatsvindt op zondag 26 januari 2014 in het kasteel Coloma.
Eerdere winnaars waren onder andere architect Karel Breda, kunstglazenier Maurice Nevens en beeldhouwer Luc Van Ruysevelt die in 1998 de allereerste laureaat was.

%d bloggers liken dit: